Tagarchief: PvdA

Politiek gekwek…

OLYMPUS DIGITAL CAMERAValt het jullie ook op dat we plotsklaps in het ‘goede nieuws’ zijn verzeild geraakt? Ineens is alles beter dan vorig jaar nog het geval was. De economie groeit wat, de consumenten vertrouwen meer in de toekomst, er worden meer huizen verkocht, de CO2 uitstoot is met 20% verminderd, en de kans op een stevige opwarming van de aarde is afgezwakt nu de zon geen activiteiten van betekenis vertoont wat zou kunnen duiden op een kleine IJstijd. Het is mij allemaal te toevallig allemaal. Werden we vorig jaar nog met zijn allen leeggeschud door een politieke elite die maar niet kan bezuinigen, maar wel alles weet van lastenverhogingen en dat middel ook strikt doorvoert, ineens blijkt dat beleid wonderen te verrichten en zouden wij allemaal, volgens de toch aardig geïndoctrineerde media, geloven in die onzin. De waarheid is dat er vorig jaar helemaal niet meer huizen zijn verkocht, maar juist minder. Dat we een stijging van de economie meemaken is meer subtiel dan structureel en heeft meer van doen met wat er in de landen om ons heen plaatsvindt dan hoe deze meest asociale regering ooit (inclusief gedoogpartners) haar beleid uitvoert. En ik kan jullie voorrekenen dat als je de inkomsten verhoogt en de uitgaven gelijk houdt, je per saldo meer geld in kas krijgt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHoef je niet voor te zijn afgestudeerd op de politieke kleuterschool. Nederlanders zijn qua vermogen teruggezakt naar het niveau van 2007. Nog steeds niet echt arm, maar het houdt voor veel van ons in dat we een vermogensderving leden van 20.000 Euro. Allemaal! Gemiddeld! Nivellerend participatiebeleid met als groot dogma dat we komende generaties dan niet in de problemen brengen. Jaja, het is mooi dames en heren van de betrokken partijen maar u steelt van de armen om de rijken te bevoordelen. Upstairs Downstairs teruggebracht naar de 21e eeuw. Aardig was ook de trots waarmee de door linkse partijen bestuurde hoofdstad meldde dat men een recordbedrag aan parkeergelden had binnengehengeld.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen haalde zoveel miljoenen op dat men bij God niet meer weet wat ze er mee aan moeten. Door belastingbetalers opgebrachte straatstenen en vierkante meters, alsnog aan diezelfde mensen verhuren en dan zoveel rijkdom vergaren dat je het alleen nog maar aan onzinnige zaken kunt besteden. Je zou er bijna aangifte voor diefstal tegen dat stadsbestuur voor doen. Maar men toont ook meteen aan hoe het werkt in die kringen. Trots zijn op het feit dat je burgers poten uit kunt draaien en dat die dat nog accepteren ook. Kijk, ik ben heel, heel erg kritisch op wat er momenteel gebeurd en betreur het dat onze volksvertegenwoordigers (in naam) niets zinnigs ondernemen om er paal en perk aan te stellen. Net zo min in Den Haag als in Amsterdam. En dat laatste kon wel eens een reden zijn om bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen toch eens een wat andere keuze te maken. Wat er nu zit moet weg. Amsterdammers van geboorte moeten het roer maar eens in handen krijgen. Zou een verademing zijn denk ik….Al was het maar voor het denken over bepaalde zaken.

Advertenties

7 reacties

Opgeslagen onder Politieke mening

Principeloos partijleider…

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHet ligt aan mij. Uiteraard, ik ben een oude knorrepot waar het de huidige Nederlandse politiek betreft. En dan erger ik me met name aan dat gepolder met als resultaat dat je de principelozen ziet meebuigen met de waan van de dag. Den Haag op zijn meest onbetrouwbaarst. Kijk, het is relatief simpel. Als je ergens voor staat moet je zo lang als het kan die principes of dogma’s overeind houden. De een is daar wat beter in dan de ander, zowel in het persoonlijke als het politieke leven. Zo is daar in Den Haag een man actief die zich voorstaat het ultieme gelijk te kunnen verenigen met de enorme drang macht uit te oefenen. Zijn droom is om het hele land te hervormen naar zijn eigen beeld. Met zijn nog steeds wat marginale stroming neemt hij iedereen de maat en vergeet daarbij zijn eigen principes trouw te blijven. Die geeft hij onmiddellijk op als hij het idee heeft dat hij, en hij alleen het land moet redden. Desnoods door samen te werken met een van de meest abjecte stromingen die ons land nog steeds kent. Die van de SGP. Een partij die vrouwen ziet als minderwaardig, die antihomo zijn, die scheiding het liefst willen verbieden bij wet, die klachten over commerciële omroepen wil bundelen in een of ander overheidsorgaan, de vrijheid van meningsuiting wil inperken, abortus wil verbieden, euthanasie wil verbieden, de game-industrie wil aanpakken, de doodstraf wil invoeren, en iedere activiteit op zondag wil verbieden.

18-0443595953TMet zo’n partij moet je niet willen praten, laat staan samenwerken. Om vele redenen. Maar de machtswellusteling waarover ik het heb doet dat toch. Terwijl hij bij een vorig kabinet een bijna one-issue partij consequent wees op de kwalijke inhoud van haar programma. Je moet wel boter op je hoofd hebben om zover te willen gaan dan je zelfs maar de hand schudt van zo’n partijleider met al die verschrikkelijke zaken in zijn agenda. En toch doet onze kleine held dat. Principes zijn hem vreemd, immers ieder ander heeft ongelijk en hij is het licht dat ons land nodig heeft om uit de crisis te komen. Elke fout uit het verleden is vergeten en biedt ook geen garantie op beter gedrag in de toekomst. Bij het staatsieportret dat werd geschoten na het bereiken van het bewuste akkoord duwde hij de premier aan de kant en stelde zichzelf centraal op in het midden. Naast die leider van dat partijtje met die vreselijke standpunten. Het mankeerde nog dat ze arm in arm stonden. Napoleon van Wageningen stond te pronken als de nieuwe premier van ons land. Het zal door de Voorzienigheid toch wel tegengehouden worden?! Mag ik hopen en bidden! Zo principeloos mag een potentiële en zelf uitgeroepen premier nooit zijn….nooit!! Maar hij is het wel. Goed om over na te denken bij de volgende verkiezingen.

12 reacties

Opgeslagen onder Politieke mening

Geen zin???

?????????????Ik weet nog goed dat het kabinet Lubbers indertijd van plan was als antwoord op de Russische SS20 raketten ook in ons land Amerikaanse kruisraketten te plaatsen om zo de verdediging van ons land beter te regelen. Het land liep te hoop tegen die voorgenomen beslissing. Ook wij togen indertijd naar het Museumplein alhier en demonstreerden mee. 400.000 mensen stonden om ons heen en de sfeer was fantastisch. Later waren er soortgelijke demonstraties in Den Haag, en het kabinet zwichtte. Er kwamen geen kruisraketten, althans voor de buhne.

DSC_7166Later ontdekten we dat die Lubbers een slimme broeder was. Want op Gilze Rijen liggen gewoon kernkoppen die je kunt schroeven op raketten of bommen die worden vervoerd door onze F16’s of de nieuwe JSF F-35 straaljagers.

????????????????????????????????????????????.Inmiddels zijn we dertig jaar verder. Al een jaar of tien wordt de toch geweldige Nederlandse verzorgingsstaat om ons heen afgebroken door neo-liberalen die alles willen overlaten aan de marktwerking en voor wie ouderen, zieken en mensen die tussen wal en schip vielen gewoon kostenposten zijn. Intussen wordt dat denken omarmd door sociaal-democraten die zich wel druk maken over illegalen die hier ten onrechte zouden mogen blijven maar weinig tot niets hebben met Oma Janssen die in haar eigen ontlasting dagen mag blijven liggen op haar verzorgingsbedje omdat er geen zorg meer kan worden verleend. Dat oude mens wordt buiten beeld gehouden, die hongerstakende immigranten te pas en te onpas gefilmd of geinverviewd. Leed is leed, u zegt het, maar ik denk dat het hemd toch nog wat nader is dan de rok. Hoe dan ook, waar blijven de protesten? Waar zijn de mensen die last hebben van het meest asociale kabinet ook? Wat ook nog eens wordt gesteund door partijen die zeggen het beste voor te hebben met de medemens maar vervolgens de meest idiote beslissingen helpen draagkracht te krijgen in de beiden Kamers van de Staten-Generaal. Ik was afgelopen weekend op het hoofdstedelijkeBeursplein. Grote demonstratie aangekondigd, de SP was leading en men zou het kabinet eens een tegenstem laten horen. In Den Haag deed de PVV precies hetzelfde. Het leverde bij elkaar opgeteld 5000 mensen op die BASTA riepen tegen het kabinet. Maar wel verdeeld over die twee extreme partijen ter linker- en rechterzijde van het politieke spectrum. Nederland protesteert niet meer. Men poldert of mekkert over e.e.a. op sociale media, in de kroeg of met collega’s. Maar het lijkt wel of men het voor gezien houdt. En volgend jaar als de Gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden meent dat dan wel afgerekend wordt met Den Haag. Vergeet het maar, komt niets van terecht. En zo kan de Nederlandse bevolking het zichzelf aantrekken dat het ooit ‘strategisch’ stemde en deze volkomen foute coalitie in het zadel houdt. De revolutie zal ik niet prediken, zinloze oefening. Want Nederland is lui geworden, heel erg lui!

11 reacties

Opgeslagen onder Algemeen

De waarheid van pseudolinks

Het pratende varken.....Als er iets is wat mij als meninggever stoort dan toch wel het dedain waarmee in sommige pseudolinkse kring altijd maar wordt gegoocheld met de ultieme waarheid. Zou dat aan de andere kant van het spectrum ook niet gebeuren? Ik hoor het u vragen. Uiteraard. Niets menselijks is ons allen vreemd toch? Maar als je dan ook nog meent principieel medemenselijk gedrag te moeten vertonen zoals in die namaakprogressieve kring gebruikelijk gedrag is, wordt dat claimen van de waarheid vervelend en inhoudelijk vaak onbewijsbaar. Uitingen van die houding zie je veelal in de media. Die, ik blijf het maar eens herhalen, vooral in handen zijn van juist die stromingen die menen dat de waarheid zodanig moet worden aangepast dat je er bepaalde delen van de bevolking mee kunt beïnvloeden. Zo is daar de VARA, de NOS en nog wat van die omroepen die in vrijwel elke uitzending meer bezig zijn met propaganda dan met eerlijke en neutrale voorlichting. Het alternatief is vrijwel verdwenen. De TROS is tegenwoordige de BV Volendam en de AVRO zoekt haar weg meer in kunstzinnigheid. De grote en vaak zwijgende meerderheid in dit land laat zich met kluitjes in het riet sturen en gelooft alles wat op tv of in de kranten wordt georeerd. Terwijl die meningen (want dat zijn het toch, en niet veel meer..) buitengewoon gekleurd tot ons komen. En voor er progressieven onder u zijn die meteen verwijzen naar de chocoladekopletters van De Telegraaf, ja, ik weet wel dat ook die krant er wat van kan, maar dat is maar goed ook, anders leefden we hier in een soort Europees Venezuela, waar de lofzang voor het zgn. socialisme en vooral het multiculturele erfgoed van de jaren zestig als een hooglied in de kerk zonder kritiek zou worden verkondigd.

VK cover Scan10639Op papier zijn de ‘ergste’ de redacties van de Volkskrant en het NRC. Zogenaamde kwaliteitskranten omdat ze nu eenmaal kritisch zijn. Jammer genoeg zijn ze dat vooral op anderen, zelden over zichzelf. Ooit was ik abonnee op de Volkskrant. Was prima te doen hoor, al stoorde ik me ook toen al aan de columns van Jan Mulder, maar je werd soms ook best een beetje somber van al die toekomstbeelden zonder perspectief, gekoppeld aan wetenschappelijk onderbouwde adviezen om je leven te beteren en een windmolen in je tuin te nemen om de laatste olie in de grond te reserveren voor ons aller gemeenschappelijk gebruik. Beroepsmatig had ik ook wel eens met hen van doen.

Bugatti_Veyron_Roadster_193Van auto’s hadden ze echt geen verstand, sterker nog, ze wilden eigenlijk niets positief schrijven over het fenomeen, maar wel graag mee op perstrips. Het leidde telkens tot ergernissen. Onlangs las ik weer een autotest. Donderdag 16 mei was dat. Alleen de kop al maakte dat ik de koude rillingen over de rug voelde lopen. Aanmatigend, dom, opjuttend, maar vooral gebrek aan kennis. En maar doen of men er verstand van heeft. Vreselijk volk! Zoals ze elke werkdagavond ook graag aanschuiven bij De Wereld Draait Door. Kletsen als een kip zonder kop en dat dan wel weten te verkopen als progressief denken en doen. Bewezen onzin uitkramen als ultieme waarheid. Je moet maar durven. Net als zij die menen dat ze er goed aan doen om die kletspraatkranten te kopen of die propaganda op radio en tv aan te horen zonder enige kritiek. Je zou je als consument eigenlijk moeten schamen. Zoals ik doe als ik zelf toch weer kijk of even meelees. Maar ik doe dat om mijn eigen mening te kunnen vormen uiteraard. En die wijkt gelukkig altijd nog af. Dat scheelt! U bent mijn getuige……! Toch?

34 reacties

Opgeslagen onder Algemeen, Persoonlijke mening, Politieke mening

Bram

Column Holman Scan10689Het viel mij op dat de meeste collega’s van Bram Moszkowicz zich bepaald niet verkneukelden op zijn vertrek als beste strafpleiter van ons land. Niet omdat de man dat zelf wilde, nee hij was veroordeeld door een bepaald niet onafhankelijk of open college van lieden die dit vak ook uitoefenden. Politiek aangestuurd, zonder twijfel, er op uit om de meest flamboyante van alle advocaten in dit land pootje te lichten. Want Bram had een paar zaken niet op de juiste wijze ingevuld. Zo deed hij de kennelijk voor zijn vak voorgeschreven LOI cursussen niet, was zijn administratie een beetje minder goed verzorgd dan zijn pleidooien zouden doen vermoeden en pakte hij cash geld aan van clienten. dat laatste is zodanig ingeburgerd bij lieden uit dit vakgebied dat de Deken aller strafpleiters een regel heeft opgesteld waarin wordt vastgelegd dat je dit soort transacties altijd moet melden. Bram deed dat niet. Had geen zin in het feit dat anderen dan bij hem in de keuken konden kijken. En terecht! Want beroepsgeheim is een rekbaar begrip, ook al tornen vooral pseudolinkse politici daar graag aan als het hen zo uitkomt.

geert_wilders3En weet je, ik denk dat het vertrek van Bram juist hen heel goed uitkomt. Immers, de man kreeg geen strobreed in de weg gelegd toen hij Holleeder of v.h. Hout verdedigde, zelfs Desi Bouterse zorgde nog niet voor oproer. Dat ontstond naar mijn persoonlijke mening pas toen Bram het politieke proces tegen Geert Wilders naar zijn hand zette en er niet voor schroomde om de hoge heertjes binnen justitie (die dat proces kostte wat het kost doorzetten) zelf aan de tand te voelen. Dat werd hem niet vergeven. De vrijspraak voor Geert Wilders was ongewenst, men had die man graag het zwijgen opgelegd. Maar dat lukte niet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn dan pak je dus kennelijk diens juridische verdediger aan. Wat ik uit de kranten vernam zijn er allerlei voorbeelden van advocaten die ook zijn geschorst voor het leven en via een achterdeur alsnog in ons land gewoon hun vak weer uitoefenen. Ik hoop oprecht dat dit Bram ook zal lukken. Als tegenwicht voor de kennelijk veel te gemakkelijk te beinvloeden rechtsgang in dit land. Om nog eens mijn stellingen te onderbouwen waarom Bram zo’n opvallend en professioneel figuur is binnen zijn beroepsgroep zet ik hier even een column neer van Theodoor Holman, zoals die verscheen in Het Parool van 23 april jl. Het zegt veel. En ik onderschrijf zijn conclusies. Immers, ik weet hoe dat is om een beetje tegendraads te zijn en geen vertrouwen te hebben in het automatische verloop van de gebeurtenissen op sommige vlakken. Bram mag en moet van mij terug komen! Ook al bent u het er als lezer dan wellicht ook helemaal niet mee eens. In dat geval reageert u maar…ik laat dat toe…u kent me wel intussen..:)

21 reacties

Opgeslagen onder Culturele mening, Persoonlijke mening

De leugens van semilinks

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMijn afkeer van semilinks is vooral ontstaan toen ik constateerde dat de voormannen en vrouwen van die stromingen elk eigen principe graag verkwanselden voor de politieke macht of waan van de dag. Semilinks komt mij ook telkens weer over als een stroming die compleet maling heeft aan wat kiezers zoal zouden willen. Waardoor ze vaak na de verkiezingen hun achterban kwijt raken en stom verbaasd of zelfs (gespeeld) verontwaardigd doen over zoveel onbegrip onder kiezers. En die simpele en vooral als dom aangemerkte burgerlieden lopen dan massaal achter nieuwe stromingen aan met vooral goede verhalen die mensen in hun dagelijkse gedoetje aanspreken. Nu heeft semilinks een heel belangrijk instrument in handen dat veel mensen vlak voor een nieuwe verkiezing dan wel weer zodanig weet te bewerken dat alle lieden die menen dat ons land socialer moet of medemenselijker, strategisch gaan stemmen. En dat zijn de door hen gedomineerde media. Handig om de mening van sommigen strategisch te doen wijzigen. Nu snappen de meeste kiezers helemaal niet wat strategie is, maar dat is dezelfde vooringenomen mening over de intelligentie van de gemiddelde burger die nu juist leeft onder de zo van het eigen pad afgelopen lieden van die verfoeide semilinkse stromingen. Helaas is ons land na de vorige verkiezingen in de ban geraakt van het meest idiote regeerakkoord ooit. Wat op zich heeft geleid tot asociaal beleid en mensen tegen elkaar opzet alsof we terug zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWaar bij de vorige regeercombinatie vanuit het semilinkse kamp constant werd gewezen op het achterstellen van mensen met een laag inkomen, nieuwkomers en wat dies meer zij, nu men zelf deelneemt of gedoogd is van die kritiek niets meer te horen. Huizenbezitters, autorijders, ouderen, studenten, tweeverdieners, kinderoppassers, vutters, en noem er nog maar een hele reeks op, allemaal uitvreters die het verdienen om door deze regering onder nieuwe lasten te worden bedolven. De media zwijgen, zien toe in grote tevredenheid. Alles beter dan de SP, PVV of 50Plus. Stigmatisering mag niet, als het deze stromingen die nu macht hebben betreft. Men kijkt weer de andere kant op, men luistert weer niet naar wat er in de maatschappij leeft en regeert weer vanuit de onbegrensde arrogantie. Alsof er nooit een andere tijd is geweest. En in de peilingen stijgen de nieuwe stromingen weer naar ongekende hoogten. Tot grote verbazing van het semilinkse grachtengordel establishment. ‘Dom’ zijn al die kiezers, ‘egoïstisch’ die oudjes die gewoon hun pensioen willen(behouden). Maar ik pleit voor de revolutie. Weg met dat spul dat nu al decennia lang ons land in de wurggreep houdt met zgn. sociaal-culturele praatjes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATijd voor iets anders. Iets nieuws. Iets echt sociaals. Maar dan moeten we de volgende keer eens niet luisteren naar al die bevooroordeelde media maar ons eigen plan trekken. Strategische keuzes maken. En de gekozenen blijven wijzen op de eigen principes. Verkwanselen is iets dat past bij semilinks of sinds kort helaas ook bij semirechts…..

11 reacties

Opgeslagen onder Politieke mening

Strategisch stemmen

Het zal weinigen van mijn vaste lezers verbazen dat ik me nogal heb bezig gehouden met de verkiezingen die morgen plaatsvinden. Niet zozeer met het fenomeen zelf, maar meer door de flauwekul die over ons heen kwam uit de monden van de diverse woordvoerders en lijsttrekkers van de partijen die nu allemaal lijken te menen dat de schuld voor de wereldcrisis ligt bij de andere partijen, dat ons land bijna ten onder ging aan wanbeleid, vooral toen het kabinet van Rutte en zijn partners het land bestuurden. Hoe kort van memorie kunnen we soms zijn. Vooral als het ons past natuurlijk. Wilders kreeg de zwarte Piet toebedeeld voor het laten vallen van het laatste kabinet, en opvallend genoeg, ook voor het beleid dat door Rutte en consorten in twee jaar tijd werd uitgevoerd.

Dat laatste mag je dan als een compliment zien, want dan heeft hij toch heel wat menselijker gezichtspunten dan in zijn programma soms naar buiten wordt gebracht. Er komen nog steeds stromen asiel- en gelukszoekers het land binnen en van deportaties was tot nu toe geen sprake. Nederland is niet zo veel veranderd, nou ja, op bepaalde onderdelen wel ten goede. We kregen wat nieuwe snelwegen waarover we nu weer normaal mogen rijden, er is wat meer strengheid naar veelplegers in het kleine criminaliteitsgebied, we zijn nog steeds lid van het EU-bestuur, geven miljarden aan noodlijdende medestaten en hebben de ontwikkelingssamenwerking nog niet stopgezet. Heel wat linkse hobby’s staan dus nog steeds strak en stijf overeind. De cultuursector krijgt nog altijd voldoende geld voor verliesgevende producties, de omroepen leren beter omgaan met hun budgetten en we hebben nog steeds een vorm van defensiemacht.

Je mag je alleen afvragen waarom men de zorgkosten nog steeds niet onder controle krijgt, maar dat is niet aan Rutte voorbehouden, dat probleem deed zich ook al voor bij vrijwel alle kabinetten voor hem, waaronder die van salonsocialisten Kok en Bos, die als vicepremier namens de PvdA het vorige kabinet deed struikelen. Weet u nog? Morgen gaan we stemmen. Naar het zich laat aanzien blijven de verhoudingen redelijk gelijk. VVD en PvdA spelen een hoofdrol, SP en PVV knokken om de hen toebedeelde vleugels, de gristenen kiezen voor eigen kring en het CDA verdwijnt van het toneel als belangrijke stroming. Ook GroenLinks zal het naar verwachting slecht doen. Principes moet je niet verloochen, nooit, en dan mag je dit partijtje echt verwijten. De echte milieufreaks zijn bij de Partij voor de Dieren beter af. Net zoals je bij de VVD beter af bent waar het vasthouden aan de eigen principes betreft dan bij D66 het geval is. Pechtold is een slechte keuze, een man die bralt maar geen echte inhoud heeft.

En die zeker slecht nieuws is voor iedereen die op korte termijn met pensioen wilde, een huis heeft, auto wil rijden, of zelf iets onderneemt. Kunduz-afspraken waren grotendeels zijn idee. Mijn stemadvies is in dit kader dus een negatief advies, vergeet die zgn. semi-progressieve stromingen en stem liever voor een partij die echt iets voor je doet. Gevaarlijke outsider hierbij is Henk Krol met zijn 50Plus partij. Juist voor hen die hun pensioenen nu al jaren zien verdampen door allerlei gemarchandeerd van wat minder betrokken partijen, een platform voor expliciet protest. Na morgen weten we welke coalitie het meest voor de hand ligt. Vast niet een die wij als volk vooraf graag zouden zien. Maar voorafgaand aan  de verkiezingen al min of meer in elkaar gestoken. Hoezo principes? Stemmen dus, en doe dat eens strategisch! Dat wil wel eens helpen.

16 reacties

Opgeslagen onder Politieke mening