Tagarchief: Pechtold

Dure patserhuizen…

WP_002267

Kijk je in je eigen omgeving eens in de rondte zie je al snel dat de gemiddelde huizenprijs de afgelopen jaren een flinke knauw heeft gekregen. Heel wat opgebouwde waarde verdampte door de crisis, maar zeker ook mede door de absurde plannen van een kabinet dat geen echte visie wist te ontwikkelen op dit punt en zich op zijn rug liggend over leek te geven aan de leden van de Kunduzcoalitie. In die laatste groep politieke partijen zetelt er een die meent dat alles wat ons is overkomen de schuld is van oudere huizenbezitters die het wagen om na een leven lang hard werken met pensioen te gaan. En daarbij hun duur betaalde villa’s via de Hypotheekrenteaftrek te laten financieren door jonge lieden in een of ander sociaal afbraakhuurwoninkje. Het zal duidelijk zijn dat ik bewust deze overdrijving toepas om mijn punt te maken. Ouderen zonder kansen op de arbeidsmarkt (en boven de 40 ben je al oud tegenwoordig) door laten werken tot je 67e of langer is echt een idee dat slechts voorkomt uit het brein van een verwrongen geest. Dat geldt ook voor de HRA-beperking. Hoe dan ook, de prijzen daalden voorspelbaar en de kans dat je een huis tegenwoordig binnen een jaar verkoopt is gering. Vandaar dat heel wat eigenaren met dank aan de Wageningse profeet flink onder water zijn gegaan en nu in armoede en uitkering terecht zijn gekomen.

Warmond, laan met prunusbomenGoed om wellicht te onthouden als u straks weer gaat stemmen! Hoe dan ook, al dat gedoe heeft geleid tot een flinke daling van de huizenprijzen. Als je nu goedkoop wilt wonen, echt goedkoop, moet je zijn in steden als Kerkrade, Het Bildt, Delfzijl, Pekela of Heerlen. De prijzen daar daalden in een jaar tijd flink. Limburg en Noord-Oost-Groningen als rampgebieden voor huiseigenaren. Maar er zijn ook plekken waar je echt nog even miljonair moet worden om er te mogen wonen. Zoals in Laren, waar de prijzen alleen maar omhoog gaan, of Bloemendaal. In andere villagebieden zoals Blaricum, Wassenaar en Naarden dalen de prijzen fiks, en zijn die dalingen percentueel net zo groot als in gemeenten als Delfzijl of Pekela.

04112011(001)_editedEn bij prijzen in die villadorpen die gemiddeld ergens rond een half miljoen liggen telt dat sterker aan dan bij 140.000 euro.  Volgens de Vereniging Eigen Huis die deze cijfers onlangs publiceerde is Laren echt op afstand de duurste gemeente van Nederland. Een beetje huis daar kost al snel 624.000 Euro. Maar dan woon je wel op stand. Aardig is ook dat in de regio waar ik mijn domicilie heb, Amsterdam, de markt weer aantrekt en de prijzen weer worden overboden door kopers die echt weer in de markt zijn voor huizen in deze regio. Dat is goed nieuws. Al ben ik wel bang dat het orakel van D66 straks weer iets bedenkt om ook dat gat te dichten. Want dat ook andere mensen enige welvaart ontwikkelen is de man kennelijk een doorn in het oog. Voor ons, huiseigenaren, is het maar te hopen dat de markt zodanig werkt dat hij met zijn stroming straks wordt uitgezweten. Al vrees ik dat dit niet het geval is. En dan zijn we nog verder van huis….

Advertenties

10 reacties

Opgeslagen onder Algemeen, Politieke mening

Zelfstandigen werken toch het langst van iedereen….

1912 - mannen met baarden en snorrenToen Pechtold en consorten bekend maakten dat naar hun mening de werkende bevolking wel langer mocht doorwerken, bijvoorbeeld tot het 80e levensjaar om zo de door hen zelf betaalde oudedagsvoorziening overeind te houden, rekende men met cijfers uit het jaar kruik. Veel mensen werkten al langer door dan je gemiddeld zou verwachten toen dat onzalige plan werd gelanceerd als zijnde het ei van de kleine dictator.

CBS 3810g3Uit cijfers van het CBS blijkt nu dat de gemiddelde leeftijd van werknemers in het vorige jaar flink is opgelopen. Ook mensen in dienst van een baas neigen er naar niet, zoals de vorige generaties en overheidsambtenaren gewend waren,  vroeg met vut of pensioen te gaan. Werknemers zijn nog wel steeds jonger dan de gemiddelde zelfstandige ondernemer. Die laatste groep gaat vaak door tot hij/zij er bij neervalt. Door wijzigingen in het overheidsbeleid binnen de eigen kring van medewerkers zorgen er voor dat juist daar de gemiddelde leeftijd van die lui het hoogst is. Aardig is wel dat je kunt zien dat veel mensen bij juist die overheid zo gepamperd zijn in het verleden dat ze lekker blijven zitten waar ze zitten.

Helpdesk - 3Want hoe je het wendt of keert, ambtenaren en trendvolgers hebben de beste sociale regelingen. Daar kunnen veel zelfstandigen en vooral mkb-ers slechts van dromen. Je ziet ook dat in bepaalde beroepsgroepen vooral jongeren hun brood verdienen, voorbeeld is de horeca waar het gemiddelde nog onder de 30 jaar ligt, terwijl de gemiddelde ambtenaar al snel 44 jaar oud is. Aardig is ook om te zien dat je ook bij sectoren als onderwijs, energievoorziening, industrie en welzijnszorg ziet dat daar de gemiddelde leeftijd wordt opgevoerd door 40-plussers. Daar waar keihard moet worden gebuffeld, zoals in de bouw, ligt de leeftijd van werknemers op een flink lager niveau. Dat houdt een normaal mens ook niet zo lang vol. In alle bedrijfstakken is te zien dat de gemiddelde leeftijd van werknemers is gestegen.

Klok 1Maar zij die werken in openbaar bestuur en overheidsdiensten zijn gemiddeld toch het oudst. Dat schijn je dus heel lang te kunnen volhouden. Of men daarbij ook de lieden in dat bestuur meetelde die er een paar verschillende posten op nahouden is niet bekend. Wel dat Nederland qua werknemers aan het vergrijzen is. Precies zoals men zich het bij de partij van Pechthold voorstelde. Overigens is de gemiddelde leeftijd voor zelfstandigen het hoogst van alle werkenden in ons land, ruim 46 jaar! Die waren al gewend om door te werken. Want voor hen geen kleine vertraging bij utkering AOW of pensioenen. Ze moeten er gewoon keihard voor werken! Toch een verschil met al die pen- en papierschuivers in al die grote overheidsgebouwen…..of politici met ronduit asociale denkbeelden…..

7 reacties

Opgeslagen onder Algemeen, Politieke mening