Tagarchief: media

Politiek gekwek…

OLYMPUS DIGITAL CAMERAValt het jullie ook op dat we plotsklaps in het ‘goede nieuws’ zijn verzeild geraakt? Ineens is alles beter dan vorig jaar nog het geval was. De economie groeit wat, de consumenten vertrouwen meer in de toekomst, er worden meer huizen verkocht, de CO2 uitstoot is met 20% verminderd, en de kans op een stevige opwarming van de aarde is afgezwakt nu de zon geen activiteiten van betekenis vertoont wat zou kunnen duiden op een kleine IJstijd. Het is mij allemaal te toevallig allemaal. Werden we vorig jaar nog met zijn allen leeggeschud door een politieke elite die maar niet kan bezuinigen, maar wel alles weet van lastenverhogingen en dat middel ook strikt doorvoert, ineens blijkt dat beleid wonderen te verrichten en zouden wij allemaal, volgens de toch aardig geïndoctrineerde media, geloven in die onzin. De waarheid is dat er vorig jaar helemaal niet meer huizen zijn verkocht, maar juist minder. Dat we een stijging van de economie meemaken is meer subtiel dan structureel en heeft meer van doen met wat er in de landen om ons heen plaatsvindt dan hoe deze meest asociale regering ooit (inclusief gedoogpartners) haar beleid uitvoert. En ik kan jullie voorrekenen dat als je de inkomsten verhoogt en de uitgaven gelijk houdt, je per saldo meer geld in kas krijgt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHoef je niet voor te zijn afgestudeerd op de politieke kleuterschool. Nederlanders zijn qua vermogen teruggezakt naar het niveau van 2007. Nog steeds niet echt arm, maar het houdt voor veel van ons in dat we een vermogensderving leden van 20.000 Euro. Allemaal! Gemiddeld! Nivellerend participatiebeleid met als groot dogma dat we komende generaties dan niet in de problemen brengen. Jaja, het is mooi dames en heren van de betrokken partijen maar u steelt van de armen om de rijken te bevoordelen. Upstairs Downstairs teruggebracht naar de 21e eeuw. Aardig was ook de trots waarmee de door linkse partijen bestuurde hoofdstad meldde dat men een recordbedrag aan parkeergelden had binnengehengeld.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen haalde zoveel miljoenen op dat men bij God niet meer weet wat ze er mee aan moeten. Door belastingbetalers opgebrachte straatstenen en vierkante meters, alsnog aan diezelfde mensen verhuren en dan zoveel rijkdom vergaren dat je het alleen nog maar aan onzinnige zaken kunt besteden. Je zou er bijna aangifte voor diefstal tegen dat stadsbestuur voor doen. Maar men toont ook meteen aan hoe het werkt in die kringen. Trots zijn op het feit dat je burgers poten uit kunt draaien en dat die dat nog accepteren ook. Kijk, ik ben heel, heel erg kritisch op wat er momenteel gebeurd en betreur het dat onze volksvertegenwoordigers (in naam) niets zinnigs ondernemen om er paal en perk aan te stellen. Net zo min in Den Haag als in Amsterdam. En dat laatste kon wel eens een reden zijn om bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen toch eens een wat andere keuze te maken. Wat er nu zit moet weg. Amsterdammers van geboorte moeten het roer maar eens in handen krijgen. Zou een verademing zijn denk ik….Al was het maar voor het denken over bepaalde zaken.

Advertenties

7 reacties

Opgeslagen onder Politieke mening

Vrijheid, respect en lange tenen…

Lange tenen column Scan10534Die vrijheid van meningsuiting die mij zo dierbaar is werkt in 90% van alle gevallen prima. Zo leidt het ook nogal eens tot fikse discussies. Facebook, zo lijkt het, nam daarbij de rol over van dit blog waar voorheen nogal eens vroegere voor- en tegenstanders van een stelling elkaar belaagden met argumenten. Er zijn nu eenmaal onderwerpen waar mensen het niet over eens zijn. Neem voetballen, de politiek of het geloof. Extreme standpunten en die vanuit het midden komen dan bij elkaar, vaak met uiterst goede of dito slechte onderbouwing van de ingenomen mening. Dat je persoonlijk een hekel hebt aan een mens of stroming wil nog niet zeggen dat je daarmee het gelijk meteen aan jouw zijde hebt. Maar is dat voor de andere kant dan wel zo? Nee! Ook al claimt men nog zo sterk dat wat men daar beweert de enige waarheid is, er zijn tientallen redenen om daaraan meteen te twijfelen. Wil ook zeggen dat je elkaar dan wel met respect mag behandelen. Immers, op inhoud discussiëren vraagt niveau, waardigheid, kennis en ervaring. Wie persoonlijk wordt snapt de kern van die vrijheid van meningsuiting niet. Wie grof wordt heeft het nakijken en/of wordt geëxcommuniceerd.

Toch blijkt dat er door o.a. mensen vanuit de islam enorm wantrouwend wordt gekeken naar criticasters. Waag het niet om op dezelfde kritische wijze als je wel kunt bij het christelijke of joodse geloof je afwijkende meningen te poneren rond de leer van Mohammed. Binnen de kortste keren heb je dan op erg lange tenen getrapt en krijg je met bedreigingen van doen.

moeder_met_kind_in_boerka_Volgens mij geeft dat meteen aan wat er mis is in de ontwikkelingen die dat geloof momenteel nog moet meemaken. Liberaal denkt men meestal niet, dreigen en zelfs echt inzetten met/van geweld zijn aan de orde van de dag en dat is een treurige ontwikkeling. Lees het hierbij geplaatste verhaal uit de Metro van 24 september jl.  nog maar eens. Je krijgt er de kriebels van. En wij staan het allemaal toe, omdat we menen dat respect ook doodknuffelen inhoudt en dat wij ons moeten inhouden om anderen ruimte te geven zich te uiten. Terwijl we er niet voor schromen om enorm uit te halen naar de Paus of de wonderlijke regels binnen de SGP. Omdat we weten dat die stromingen al door het gewelddadige denken heen zijn gegroeid. En we met die nieuwelingen moeten uitkijken. Maar mensen, hoe meer stappen je terug zet, al dan niet uit respect, hoe groter de kans dat die vrijheid van meningsuiting straks compleet is ingeperkt. Wie dat niet gelooft moet toch eens gaan kijken in de landen die we maar even als bron zien voor dit geloof. Hoezo vrijheid? Waakzaamheid lijkt mij in dat geval geboden. En als je het niet met me eens bent mag je er zonder kans op dreiging van mijn kant op reageren hoor……

17 reacties

Opgeslagen onder Godsdienstmening

Kwekmajorenbeleid!

OLYMPUS DIGITAL CAMERATuurlijk, het is weer komkommertijd en dan krijg je telkens weer te maken met de meest wonderlijke uitslagen van onderzoeken door al dan niet serieus te nemen instanties. Ik heb er in het verleden wel eens meer op gewezen en kreeg dan wisselende reacties. Onlangs kreeg ik er weer een paar onder ogen en ik wil u de gevolgen van al die onderzoeken niet onthouden. Stel dat je van plan bent om belastingen te heffen op het gebruik van het trottoir in een stedelijk gebied. Niet omdat je meent dat de straatstenen slijten door al te veel passerende schoenen of slippers, maar gewoon omdat je in de huidige crisistijd behoefte hebt aan meer overheidsinkomsten. Wat laat je dan onderzoeken? Simpel, je telt het aantal afgelegde voetstappen op zaterdagen en constateert dan met gespeelde verwondering dat de afgelopen tien jaar het aantal wandelaars zodanig is toegenomen dat van afname van het gebruik van dit trottoirs geen sprake is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn dat je nu niet anders meer kunt dan al die lopers belasten. Je neemt dat onderzoek dan als uitgangspunt voor beleid en zorgt er voor dat zij die in de steden deze door jou (met belastinggeld overigens..) aangelegde voetgangerszones binnenkort zullen vallen onder nieuwe wetgeving waardoor de milieubelasting een stuk minder zal zijn. Het paard achter de wagen natuurlijk en op het eerste gezicht onlogisch, maar daarom niet minder realistisch.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVooral zij die behoren tot de zgn. progressieve hoek van het politieke spectrum vinden in dit soort onderzoek en beleid een bijna orgastische bevrediging. Men past deze logica veelvuldig toe op zaken als milieuheffingen, Motorrijtuigenbelasting, afvalheffingen en het als pure diefstal te betitelen fenomeen van de hondenbelasting. Moet men omwille van het landelijk partijbelang ergens een heffing inleveren komt er vanzelf wel weer een van geitenwol ondergoed voorzien figuur voorbij die wederom onderzoek doet naar de gevolgen van ons menselijk handelen waaraan een bijna sadistische heffing te koppelen valt.

Benz Patent-MotorwagenOnlangs zag ik weer eens een voorbeeld van wat ik hiervoor bedoel. Men had uitgerekend dat het wagenpark in ons land de afgelopen tien jaar sterk was verouderd en dat er sprake was van gelijkblijvende CO2-belasting door het wegverkeer. Op het oog een logische conclusie, maar niet volgens de werkelijkheid. Immers, het wagenpark is sec weliswaar ouder geworden, maar we hebben vele jaren lang toegestaan dat ‘slimme jongens’ oude auto’s van een jaar of 20-25 geleden naar ons land haalden en hier verkochten. Vrij van MRB te berijden en daarmee de milieubelasting aardig opvoerend. Daarbij zijn moderne auto’s steeds beter geworden en blijven die langer in gebruik, mensen doen er domweg langer mee.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPlus het feit dat er elk jaar, ook ondanks een crisis, 400.000 nieuwe personenwagens worden verkocht. Is daarmee de stelling van het onderzoek bewezen? Nauwelijks, immers, over drie jaar zijn al die oude zigeunerbakken uit het verkeer verdwenen, het voordeel is per 1 januari a.s. opgeheven, en het aantal hybrides en elektrische voertuigen stijgt. Langzaam, maar toch! Dus zijn die cijfers niet meer dan een Polaroid foto van een situatie per 31 december 2012. Maar kennelijk van voldoende waarde om in het nieuwe kalenderjaar de lasten weer eens flink te verhogen voor de gemiddelde berijder van een moderne heilige koe. Oorzaak en gevolg. Als men op alle beleidsterreinen eens dezelfde logica en ‘eerlijkheid’ zou toepassen was het snel gedaan met de criminaliteit in de grote steden. Maar daar passen die bureaustatistici voor. Niet politiek correct genoeg. We doen het maar op de ouderwetse wijze, en dus dat onderzoek naar het trottoirgebruik door al die wandelaars……We zullen ze krijgen!

14 reacties

Opgeslagen onder Persoonlijke mening, Politieke mening

Crash-albums

WP_002052Het zullen inmiddels dertig albums zijn. Dertig plakalbums om precies te zijn. Met daarin de resultaten van veel menselijk of technisch falen. Falen op het gebied van onze pogingen als mens om het luchtruim te veroveren op de wezens die daar in feite beter voor zijn uitgerust. Want hoe veilig die luchtvaart ook is, er is in de loop van de jaren heel wat mis gegaan. En bedenk maar dat niet alles met een zgn. ‘sisser’ af is gelopen. Fatale crashes van vliegtuigen waren een dertigtal jaren geleden nog schering en inslag. Veel is daarbij te danken aan onderschatting van bijvoorbeeld het weer of overschatting van onze technische vermogens of menselijke eigenschappen om ‘alles’ te kunnen beheersen. Tot recentelijk nog bleken die factoren niet zaligmakend. Mijn sinds 1963 bijgehouden albums zijn een bewijs daarvoor dat heel wat als onfeilbaar bestempelde technieken door menselijk optreden alsnog tot fatale crashes kwamen. Soms door vijandige of terroristische acties. Kapingen door Palestijnen, het neerschieten van een Koreaanse Jumbo door jachtvliegtuigen van de Sovjet-Unie, of de gevolgen van 9/11. Menselijk falen in al haar afgrijselijkheid zien we terug bij de gigantische ramp op Tennerife, waarbij een Boeing 747 van KLM botste op een soortgelijk vliegtuig van Pan Am. Honderden doden, veel trauma’s en een hoop leerstof om procedures anders in te vullen.

2521102219_35a4a343f8_mVliegtuigen zijn net als auto’s dodelijk wapens in de verkeerde handen. Een enkele keer plakte ik een zelfmoord van een piloot in mijn albums. Een zelfmoord op zich is erg maar minder krantenvullend, behalve als een piloot al zijn passagiers meeneemt naar het hiernamaals. Die inhoud van die albums is ook een aardig overzicht van hoe de media omgaan met sommige crashes. Er zijn kranten die binnen een paar uur na een crash al precies wisten wat er loos was geweest. Zo was dit het geval toen meer dan tien jaar geleden een Boeing 747 van de Amerikaanse TWA een half uurtje na vertrek in New York ineens van de radarschermen verdween. De eerst ingeplakte krantenartikelen vermeldden flitsen op het radarscherm, ‘dat moesten wel raketten zijn die waren afgeschoten door de Amerikaanse luchtverdediging…’.

WP_002054Naar later bleek had de 747 van de eerste series een ingebakken roestprobleem in de centrale brandstoftanks wat kon leiden tot een explosie, wat bij deze 747 ook gebeurde. Na jarenlang studeren op wat er mis was gegaan kwam men er achter en loste het probleem bij alle vliegtuigen van dit type op. TWA bestond intussen niet meer, net zo min als PanAm. Mijn mappen vul ik nu nog wel bij. Minder intensief dan voorheen wel eens het geval was. Alles is op internet te vinden, de kranten heb ik er niet meer bij nodig. Maar ik houd het nog wel graag een beetje bij. Al was het maar om van te leren. Dat alles betrekkelijk is en niets vanzelfsprekend. Zelfs niet in de luchtvaart……

 

9 reacties

Opgeslagen onder Historische mening, Persoonlijke mening

Mijn rol als meninggever…

Compliment - 2‘Pa’ zei zoonlief onlangs tegen me op bijna barse toon, ‘je moet je niet zo kwaad maken om die politiek of religie. Op jouw leeftijd moet je gewoon van het leven genieten. Je kunt het, jullie hebben de middelen, doe dat dan en laat die politieke onderwerpen gewoon los’. Hoe goed bedoeld zijn advies ook was, ik laat de meer persoonlijke toevoegingen die me niet welgevallig zijn in dit kader……maar even weg, een echte meninggever geeft niet toe op dit punt. Het waarom ligt besloten in de oorzaken. Nederland is veranderd. En naar mijn idee niet helemaal ten goede. Maatschappelijke problemen maken dat bepaalde groepen niet kunnen of willen integreren, de zorg wordt al maar duurder, ondanks de toezegging ooit van een VVD-minister, dat een overdracht aan de particuliere sector zoveel goedkoper zou zijn. Je hebt partijen die al hun eigen principes verloochenden maar zich consequent opwerpen als de ridders van de pseudolinkse kousenband.

Onweer 2 4788864445_11591cd1c3Om het nog erger te maken, wie mij kan uitleggen waar sommige stromingen tegenwoordig voor staan mag het nu zeggen. Want een partij die voor de arbeiders zegt op te komen is eigenlijk meer met zichzelf en het establishment bezig dan met het bereiken van duidelijkheid voor de vroegere eigen achterban. De invloed van oude en nieuwe geloven was tanend, en dat was een zegen voor de moderne maatschappij, maar het tij is gekeerd en er zijn er bij die terug willen naar de dagen van de donkerste middeleeuwen. Het onderwijs blijkt doorspekt met indoctrinatie, maar ook van corruptie en misdaad. Eindexamens worden gestolen, doorverkocht en zo levert men mensen af die in de statistieken tellen als succesvolle voorbeelden voor mensen uit die etnische achterhoek. Onderwijzers controleren de uitkomsten van die examens overigens ook in normale situaties al niet voldoende, zo bleek uit onderzoek onlangs.

School - 1Men is er kennelijk te pervers of te lui voor en de statistieken voor succesvol onderwijs bij de eigen scholen tellen meer dan wat men aan leerlingen aflevert in de maatschappij. Geen wonder dat een deel van de jeugd niet meer weet dat 1 en 1 toch echt twee is en dat je respect moet verdienen en niet op voorhand krijgt uitgereikt op je 14e verjaardag. De media zijn naar mijn mening doorspekt met meningen die mij persoonlijk niet welgevallig zijn. Zo kan ik me echt rot ergeren aan die lui die het rond die ‘Arabische Lentes’ allemaal zo goed wisten, maar die je nu niet meer hoort. Ook niet over de dictatuur in het ooit zo liberale Turkije. Men zwijgt, en wie zwijgt stemt toe. Een in mijn ogen abjecte houding die je vooral tegenkomt bij mensen die het hun morele plicht vinden alles onder het tapijt te schuiven dat in multicultiland mis gaat of gevoelig ligt bij sommige extremisten. En dat is best veel. Tuurlijk zijn er ook lichtpuntjes….maar die zouden hier beschreven een half blogje beslaan. En zolang die zaken uit evenwicht zijn blijf ik mijn mening geven hier. Of je het wilt of niet. Want er is dringend behoefte aan een ope en eerlijk tegenwicht naar mijn idee. Waarbij mij, net als alle afwijkende meninggevers die ook hier wel eens voorbij kwamen, enige vooringenomenheid niet vreemd is. Menselijk toch?

16 reacties

Opgeslagen onder Culturele mening, Persoonlijke mening

De waarheid van pseudolinks

Het pratende varken.....Als er iets is wat mij als meninggever stoort dan toch wel het dedain waarmee in sommige pseudolinkse kring altijd maar wordt gegoocheld met de ultieme waarheid. Zou dat aan de andere kant van het spectrum ook niet gebeuren? Ik hoor het u vragen. Uiteraard. Niets menselijks is ons allen vreemd toch? Maar als je dan ook nog meent principieel medemenselijk gedrag te moeten vertonen zoals in die namaakprogressieve kring gebruikelijk gedrag is, wordt dat claimen van de waarheid vervelend en inhoudelijk vaak onbewijsbaar. Uitingen van die houding zie je veelal in de media. Die, ik blijf het maar eens herhalen, vooral in handen zijn van juist die stromingen die menen dat de waarheid zodanig moet worden aangepast dat je er bepaalde delen van de bevolking mee kunt beïnvloeden. Zo is daar de VARA, de NOS en nog wat van die omroepen die in vrijwel elke uitzending meer bezig zijn met propaganda dan met eerlijke en neutrale voorlichting. Het alternatief is vrijwel verdwenen. De TROS is tegenwoordige de BV Volendam en de AVRO zoekt haar weg meer in kunstzinnigheid. De grote en vaak zwijgende meerderheid in dit land laat zich met kluitjes in het riet sturen en gelooft alles wat op tv of in de kranten wordt georeerd. Terwijl die meningen (want dat zijn het toch, en niet veel meer..) buitengewoon gekleurd tot ons komen. En voor er progressieven onder u zijn die meteen verwijzen naar de chocoladekopletters van De Telegraaf, ja, ik weet wel dat ook die krant er wat van kan, maar dat is maar goed ook, anders leefden we hier in een soort Europees Venezuela, waar de lofzang voor het zgn. socialisme en vooral het multiculturele erfgoed van de jaren zestig als een hooglied in de kerk zonder kritiek zou worden verkondigd.

VK cover Scan10639Op papier zijn de ‘ergste’ de redacties van de Volkskrant en het NRC. Zogenaamde kwaliteitskranten omdat ze nu eenmaal kritisch zijn. Jammer genoeg zijn ze dat vooral op anderen, zelden over zichzelf. Ooit was ik abonnee op de Volkskrant. Was prima te doen hoor, al stoorde ik me ook toen al aan de columns van Jan Mulder, maar je werd soms ook best een beetje somber van al die toekomstbeelden zonder perspectief, gekoppeld aan wetenschappelijk onderbouwde adviezen om je leven te beteren en een windmolen in je tuin te nemen om de laatste olie in de grond te reserveren voor ons aller gemeenschappelijk gebruik. Beroepsmatig had ik ook wel eens met hen van doen.

Bugatti_Veyron_Roadster_193Van auto’s hadden ze echt geen verstand, sterker nog, ze wilden eigenlijk niets positief schrijven over het fenomeen, maar wel graag mee op perstrips. Het leidde telkens tot ergernissen. Onlangs las ik weer een autotest. Donderdag 16 mei was dat. Alleen de kop al maakte dat ik de koude rillingen over de rug voelde lopen. Aanmatigend, dom, opjuttend, maar vooral gebrek aan kennis. En maar doen of men er verstand van heeft. Vreselijk volk! Zoals ze elke werkdagavond ook graag aanschuiven bij De Wereld Draait Door. Kletsen als een kip zonder kop en dat dan wel weten te verkopen als progressief denken en doen. Bewezen onzin uitkramen als ultieme waarheid. Je moet maar durven. Net als zij die menen dat ze er goed aan doen om die kletspraatkranten te kopen of die propaganda op radio en tv aan te horen zonder enige kritiek. Je zou je als consument eigenlijk moeten schamen. Zoals ik doe als ik zelf toch weer kijk of even meelees. Maar ik doe dat om mijn eigen mening te kunnen vormen uiteraard. En die wijkt gelukkig altijd nog af. Dat scheelt! U bent mijn getuige……! Toch?

34 reacties

Opgeslagen onder Algemeen, Persoonlijke mening, Politieke mening

De leugens van semilinks

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMijn afkeer van semilinks is vooral ontstaan toen ik constateerde dat de voormannen en vrouwen van die stromingen elk eigen principe graag verkwanselden voor de politieke macht of waan van de dag. Semilinks komt mij ook telkens weer over als een stroming die compleet maling heeft aan wat kiezers zoal zouden willen. Waardoor ze vaak na de verkiezingen hun achterban kwijt raken en stom verbaasd of zelfs (gespeeld) verontwaardigd doen over zoveel onbegrip onder kiezers. En die simpele en vooral als dom aangemerkte burgerlieden lopen dan massaal achter nieuwe stromingen aan met vooral goede verhalen die mensen in hun dagelijkse gedoetje aanspreken. Nu heeft semilinks een heel belangrijk instrument in handen dat veel mensen vlak voor een nieuwe verkiezing dan wel weer zodanig weet te bewerken dat alle lieden die menen dat ons land socialer moet of medemenselijker, strategisch gaan stemmen. En dat zijn de door hen gedomineerde media. Handig om de mening van sommigen strategisch te doen wijzigen. Nu snappen de meeste kiezers helemaal niet wat strategie is, maar dat is dezelfde vooringenomen mening over de intelligentie van de gemiddelde burger die nu juist leeft onder de zo van het eigen pad afgelopen lieden van die verfoeide semilinkse stromingen. Helaas is ons land na de vorige verkiezingen in de ban geraakt van het meest idiote regeerakkoord ooit. Wat op zich heeft geleid tot asociaal beleid en mensen tegen elkaar opzet alsof we terug zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWaar bij de vorige regeercombinatie vanuit het semilinkse kamp constant werd gewezen op het achterstellen van mensen met een laag inkomen, nieuwkomers en wat dies meer zij, nu men zelf deelneemt of gedoogd is van die kritiek niets meer te horen. Huizenbezitters, autorijders, ouderen, studenten, tweeverdieners, kinderoppassers, vutters, en noem er nog maar een hele reeks op, allemaal uitvreters die het verdienen om door deze regering onder nieuwe lasten te worden bedolven. De media zwijgen, zien toe in grote tevredenheid. Alles beter dan de SP, PVV of 50Plus. Stigmatisering mag niet, als het deze stromingen die nu macht hebben betreft. Men kijkt weer de andere kant op, men luistert weer niet naar wat er in de maatschappij leeft en regeert weer vanuit de onbegrensde arrogantie. Alsof er nooit een andere tijd is geweest. En in de peilingen stijgen de nieuwe stromingen weer naar ongekende hoogten. Tot grote verbazing van het semilinkse grachtengordel establishment. ‘Dom’ zijn al die kiezers, ‘egoïstisch’ die oudjes die gewoon hun pensioen willen(behouden). Maar ik pleit voor de revolutie. Weg met dat spul dat nu al decennia lang ons land in de wurggreep houdt met zgn. sociaal-culturele praatjes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATijd voor iets anders. Iets nieuws. Iets echt sociaals. Maar dan moeten we de volgende keer eens niet luisteren naar al die bevooroordeelde media maar ons eigen plan trekken. Strategische keuzes maken. En de gekozenen blijven wijzen op de eigen principes. Verkwanselen is iets dat past bij semilinks of sinds kort helaas ook bij semirechts…..

11 reacties

Opgeslagen onder Politieke mening