Tagarchief: links

Time-OUT!

OLYMPUS DIGITAL CAMERABeste volgers, lezers en medebloggers, ik heb jullie al eerder aangegeven dat de migratie van een WPXP naar WIN7.1 computer foutloos verliep. Met een uitzondering; dit Weblog. Ik kom er niet in vanaf mijn nieuwe lapper. Alles geprobeerd, het lukt me niet. En dus blijft slechts de gang naar de oude XP over, met elke dag grotere risico’s voor de integriteit van dat systeem.  Ik kan verder elk ander blog gewoon benaderen en vullen, Altijdeenmening/NL helaas niet. En dus las ik maar een Time-Out in v.w.b. de publicaties van mijn verhalen en meningen hier. Voor hoe lang? Geen idee. OLYMPUS DIGITAL CAMERADe drang naar publicereren zal blijven. Nu gebruik ik ook al de sociale media als Facebook, Twitter en Linkedin o.a.   en publiceer het nodige van mijn gespecialiseerde stories al op de blogs over, auto’s, luchtvaart, verzamelen en zo meer. Dus helemaal stil vallen doe ik niet. Al helemaal niet omdat er ook nog zoiets is als een boek dat een keer moet worden afgeschreven en waarbij ik nu ongeveer over de helft van de inhoud ben gekomen. Kortom, het wordt hier ‘even’ stil mensen en mocht u me missen zoek me dan even op via de sociale media of de andere blogs. Waar ik kan zal ik reageren bij de trouwe bloggers die in de loop van de jaren over en weer van veel belangstelling getuigden. WP_004633Bloggen deed ik al een jaar of 8. 9 denk ik. Na het debacle van Web-log.nl begon ik vol enthousiasme opnieuw. Weer een herstart? Ik weet niet of ik dat nu nog op kan/wil brengen. Kortom, zoek me op als je me echt wilt volgen, maar bedenk dat het hier stil valt. Ben ik over twee dagen terug is de oplossing gevonden. Zo niet? Bedankt en tot ziens! Jullie waren en zijn trouwe lurkers….:)

Advertenties

30 reacties

Opgeslagen onder Algemeen, Persoonlijke mening

Mijn rol als meninggever…

Compliment - 2‘Pa’ zei zoonlief onlangs tegen me op bijna barse toon, ‘je moet je niet zo kwaad maken om die politiek of religie. Op jouw leeftijd moet je gewoon van het leven genieten. Je kunt het, jullie hebben de middelen, doe dat dan en laat die politieke onderwerpen gewoon los’. Hoe goed bedoeld zijn advies ook was, ik laat de meer persoonlijke toevoegingen die me niet welgevallig zijn in dit kader……maar even weg, een echte meninggever geeft niet toe op dit punt. Het waarom ligt besloten in de oorzaken. Nederland is veranderd. En naar mijn idee niet helemaal ten goede. Maatschappelijke problemen maken dat bepaalde groepen niet kunnen of willen integreren, de zorg wordt al maar duurder, ondanks de toezegging ooit van een VVD-minister, dat een overdracht aan de particuliere sector zoveel goedkoper zou zijn. Je hebt partijen die al hun eigen principes verloochenden maar zich consequent opwerpen als de ridders van de pseudolinkse kousenband.

Onweer 2 4788864445_11591cd1c3Om het nog erger te maken, wie mij kan uitleggen waar sommige stromingen tegenwoordig voor staan mag het nu zeggen. Want een partij die voor de arbeiders zegt op te komen is eigenlijk meer met zichzelf en het establishment bezig dan met het bereiken van duidelijkheid voor de vroegere eigen achterban. De invloed van oude en nieuwe geloven was tanend, en dat was een zegen voor de moderne maatschappij, maar het tij is gekeerd en er zijn er bij die terug willen naar de dagen van de donkerste middeleeuwen. Het onderwijs blijkt doorspekt met indoctrinatie, maar ook van corruptie en misdaad. Eindexamens worden gestolen, doorverkocht en zo levert men mensen af die in de statistieken tellen als succesvolle voorbeelden voor mensen uit die etnische achterhoek. Onderwijzers controleren de uitkomsten van die examens overigens ook in normale situaties al niet voldoende, zo bleek uit onderzoek onlangs.

School - 1Men is er kennelijk te pervers of te lui voor en de statistieken voor succesvol onderwijs bij de eigen scholen tellen meer dan wat men aan leerlingen aflevert in de maatschappij. Geen wonder dat een deel van de jeugd niet meer weet dat 1 en 1 toch echt twee is en dat je respect moet verdienen en niet op voorhand krijgt uitgereikt op je 14e verjaardag. De media zijn naar mijn mening doorspekt met meningen die mij persoonlijk niet welgevallig zijn. Zo kan ik me echt rot ergeren aan die lui die het rond die ‘Arabische Lentes’ allemaal zo goed wisten, maar die je nu niet meer hoort. Ook niet over de dictatuur in het ooit zo liberale Turkije. Men zwijgt, en wie zwijgt stemt toe. Een in mijn ogen abjecte houding die je vooral tegenkomt bij mensen die het hun morele plicht vinden alles onder het tapijt te schuiven dat in multicultiland mis gaat of gevoelig ligt bij sommige extremisten. En dat is best veel. Tuurlijk zijn er ook lichtpuntjes….maar die zouden hier beschreven een half blogje beslaan. En zolang die zaken uit evenwicht zijn blijf ik mijn mening geven hier. Of je het wilt of niet. Want er is dringend behoefte aan een ope en eerlijk tegenwicht naar mijn idee. Waarbij mij, net als alle afwijkende meninggevers die ook hier wel eens voorbij kwamen, enige vooringenomenheid niet vreemd is. Menselijk toch?

16 reacties

Opgeslagen onder Culturele mening, Persoonlijke mening

Thee drinken met Saskia

WP_001115In de week onlangs dat onze agenda dag na dag afspraken liet zien die moesten worden nageleefd stond er ook een op de rit met medeblogster en Facebookvriendin Saskia. Die volgde ik al enige tijd en zij mij, maar deze dame is een jaar geleden ongeveer gestart met haar eigen boekproject. Dat doet zij op een zeer zorgvuldige wijze. O.a. door met mensen te praten die zelf ook iets hebben gedaan op dit gebied of andere disciplines goed kunnen uitleggen of verwoorden op papier/digitale wijze. Saskia gaat dus niet over een nachtje ijs. Tijdens haar project ontdekte ze dat je met hetzelfde gemak voor je rode draad van je verhaal links of rechtsaf kunt slaan, of weer even terug naar het begin om te zien of je creatieve TomTom je wel dezelfde weg zou wijzen als in het begin van je vol enthousiasme opgepakte project. Toen zij op een van haar ’26 bezoekentoer’ door het hele land ook Amsterdam zou bezoeken was een afspraak zo gemaakt.

Amsterdamse beelden 030807 004Zij reisde per trein naar de afgesproken locatie, het restaurant van het toch wat chique de Bijenkorf aan het hoofdstedelijke Damrak. Wij deden hetzelfde per metro. En precies op tijd zagen we elkaar. Om bij het genot van iets lekker te drinken en te snoepen te komen tot een uitwisseling van ervaring, creativiteit, kennis, en zo meer dat de uren eerder voorbij vlogen dan kropen. Saskia maakt werk van haar project. Loopt al met signeersessies in haar bol, kijkt naar de lijst van uitnodigingen. Ze is intussen bezig met opzet en uitwerking van hoofdstukken en schrijft en-passant al aan een tweede deel, terwijl het eerste bij een eindredacteur nog wordt voorzien van de laatste punten en komma’s.

WP_001116Het leven van een auteur gaat niet over rozen, zeker niet als je er niet vanaf wilt komen met het simpelweg kopiëren van je oude blogteksten of zo. Nee, een boek schrijven is andere koek en vraagt veel discipline, orde en vlijt. Tref je dan niet meteen de grootste uitgeverijen van Nederland, moet je ook bezig gaan met promotie, verkoop, verzenden en dergelijke zaken. Die in feite de creativiteit weer beïnvloeden. Het weerhoudt de echte schrijvers niet om aan de slag te gaan en hun dromen waar te maken. Ik herken dat als geen ander. Want hoeveel bladen ik ook maakte, hoeveel teksten ik aan het www toevertrouwde, die boeken moesten er ook komen… Dus, we snapten het, en hadden er een genoeglijke ochtend een middag door. Dat we beiden wat andere zaken op de agenda hadden staan maakte dat we op enig moment afscheid namen. Een ontmoeting, oprecht gekoesterd door de inhoud van een goed en fijn gesprek. Met de wens dat het Saskia gaat lukken! Het is haar meer dan gegund! Aardige meid namelijk!

14 reacties

Opgeslagen onder Algemeen

Naief op 10 mei?

Wolven - 2Het was prachtig weer op die 10e mei van 1940. Het zou een mooie warme lentedag worden met zomerse vooruitzichten. Maar het mocht niet zo zijn. Hitler’s horden  vielen de lage landen aan. Vanuit de gedachte dat daarmee de Engelsen en Fransen in de tang zouden komen zitten en de verdediging van Frankrijk zelf op een fiasco zou uitdraaien. Onze tot dan behoorlijk naïeve regering had weliswaar de Nederlandse troepen in staat van paraatheid gebracht, hun uitrusting was echt beneden alle peil.

Fokker CX bommenwerpers boven GrebbelinieDoor de politiek van het”gebroken geweertje’ hadden de zgn. socialisten van toen bewerkstelligd dat onze soldaten in de zelf uit turf en veen gegraven linies zaten met geweren die in de eerste wereldoorlog al ouderwets hadden aangedaan. Ze droegen uniformen die uit die zelfde periode stamden en hadden nauwelijks pantservoertuigen beschikbaar. Koeriers reden op fietsen, de luchtmacht was voorzien van een mix van redelijk moderne Fokkers en oude tweedekkers. Veel hoge officieren hadden uit armoede slechts de beschikking over van burgers gevorderde automobielen. Geen partij voor de oppermachtige Duitse krijgsmacht die dan ook nog eens over onze linies heen vloog en para’s dropte in de Randstad en bij andere cruciale punten van strategisch belang.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe Nederlandse luchtmacht werd voor een groot deel die eerste dag al uitgeschakeld, Schiphol gebombardeerd. Op enkele plekken liepen de Duitsers vast. Zo werd de Grebbelinie bij Rhenen stevig verdedigd, maar ook de Maasbruggen bij Rotterdam. Taaie gevechtsgroepen van het Nederlandse leger verdedigden met de moed der wanhoop deze belangrijke knooppunten tegen de opmars van de Nazi-soldaten. De regering die kort daarvoor onze bevolking nog op het hart had gedrukt ‘vooral rustig te gaan slapen’, verdween met stille trom naar Engeland, al snel gevolgd door leden van het Koningshuis. Het Nederlandse volk mocht het verder zelf uitzoeken.

STAR WARS FILM VI  EMPERORNa een paar dagen was het klaar. De Duitsers braken het laatste verzet door hun terreurbombardement op Rotterdam. Nederland capituleerde. Wat is de les die we daarvan zouden moeten leren? Wel, ik denk dat we niet naïef moeten zijn als we om ons heen kijken in de wereld. Die wereld is nog steeds niet gezellig of alleen maar mooi. Europees denken geeft een gevoel van schijnveiligheid, ons kan niets gebeuren. Maar als er een invasie wordt ondernomen van dit werelddeel moet je niet raar kijken als de vijand ook dan met relatief weinig middelen kans maakt om alle landen te overlopen. Terreur achter de verdedigingslinies en overrompeling zullen daarbij zeker een rol spelen. Al dan niet voorbereid, zonder echte defensie ben je niks waard. Zonder uitrusting ook niet. En laten we wel zijn, de huidige middelen zijn onvoldoende om een evt. overval van ons grondgebied tegen te gaan.

T-72TankWe hebben geen moderne vliegtuigen meer, geen patrouillevaartuigen, geen effectieve zeemacht, geen tanks, een beroepsleger dat steeds meer wordt omgebouwd naar een vredesleger. Met dank aan verkeerde inzichten en veel te grote politieke correctheid. Net als in de meidagen van 1940. Ik slaap zelf nog wel steeds redelijk rustig. Nog wel…. Maar bij het minste geringste ben ik toch wakker. Want naïviteit mag me niet worden verweten. Past ook niet bij me… Daarom heb ik 0ok absoluut geen gevoel bij die pseudolinkse clubs met hun decennia oude en achterhaalde ideeën…

17 reacties

Opgeslagen onder Historische mening, Persoonlijke mening

Het verloren kind

Op televisie hoorde ik onlangs iemand die er voor had doorgestudeerd oreren dat wij volwassen mensen te snel ons eigen vroegere kind zijn kwijt raken. Los van het feit of je dit zo algemeen en stellig zou kunnen beweren, lijkt het er op dat dit voor veel mensen in onze omgeving wel opgaat. Kinderen zijn onbevangen, meestal eerlijk, open, leergierig en in voor een avontuurtje. Opvoeding, opleiding en algemene omstandigheden maken vaak dat ze (te)snel volwassen worden en heel wat van die positieve zaken afleren. Je mag geen kind meer zijn, je moet volwassen gedrag vertonen. Opmerkelijk dat die sociale druk voor vrijwel iedereen zo groot is. Ik herinner me de veroordeling van lieden zoals ik die zich bezig bleven houden met modelbouw en verzamelwoede van zaken op schaal. ‘Kinderachtig’ of ‘onvolwassen’ was vaak het (voor)oordeel. En men kijkt me nog wel eens meewarig aan als men hoort van mijn verzamelwoede. Maar dat geldt ook voor de spoorwegverzamelaar, iemand die albums vol plakt met allerlei zegels, met de kinderen gaat voetballen of als je te veel giechelt in de kerk.

Vrijwel altijd wordt dat gezien als kinderachtig. ‘Volwassen mensen doen dat niet’. Je wordt ook geacht een rem te zetten op bepaalde gedragingen. Nu kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Fatsoen speelt daarbij mee natuurlijk, maar wat is dat fatsoen dan helemaal? Burgermansfatsoen? Geloofsbepaald fatsoen? Altijd gaat het uit van het zetten van een rem om het gedrag van de ander. Opdat die zich niet ontplooien kan, niets (meer) ervaart wat het leven nog meer in petto kan hebben of dat die andere mens elk gevoel van avonturen beleven wordt onthouden. Ik geef zelf toe dat ik een beetje in een schemerwereld verkeer. Mijn leven lang al.

Ik kan genieten als een kind, zoek het avontuur als het me past, heb soms net even te weinig rem op mijn scherpe meningen en trek me niks aan van het vooroordeel dat wat ik zoal doe niet past in het algemene beeld van de volwassen oudere jongere die al op weg is naar geraniums om achter te zitten. Ik kan oprecht genieten van wat ik in het verleden deed, maar nog meer van wat ik nu doe en kijk uit naar wat nog in de toekomst op me wacht. Vandaar dat we zo graag reizen, onze vriendenkring nog wat uitbreiden en opschudden en niet op tijd naar bed gaan. Het kind in ons moet de ruimte krijgen kind te blijven. Let maar op, je voelt je er fijner bij, minder beknot. En dat houdt gezond. Wie van jullie durft het avontuur aan om gewoon kind te blijven? Ben benieuwd….

24 reacties

Opgeslagen onder Algemeen

Draaikonterij van het CDA

Ik kan er niet omheen natuurlijk, het CDA is in verwarring. Als zo vaak zie je dat een partij die als kleinste in een regering wordt getrokken na een paar jaar totaal in de versukkeling raakt. Eerder overkwam dat ook D66, de LPF, en bij de laatste keer voor Rutte, het CDA van Balkenende. Kiezers liepen massaal over naar andere partijen en de partij werd gedecimeerd. De gemiddelde Nederlander wilde niets meer van doen hebben met dat ‘gedoe’ in het midden, met had niets op met de zgn. sociaaldemocratie en stemde vrij extreem links of rechts. VVD werd de grootste partij en de LPF won relatief gezien de meeste zetels. Het CDA werd echt afgedroogd. Dat had toch een waarschuwing moeten zijn zou je denken, want kiezers nemen niet zo maar afscheid. Wat volgens het volk mankeerde was een echte visie, een eigen richting, het Christen-Democratische denken en doen deed haar werk niet meer. Toen bleek dat de partijen in de formatie bezig waren met allerlei machtsspelletjes werd een unieke constructie gevonden door het CDA aan de VVD te koppelen en dan die combinatie door de LPF te laten gedogen. Door links al snel afgeserveerd als een bruine coalitie, waarin racisme en zelfs fascisme een rol zouden spelen. Pure frustratie over het eigen falen van de verantwoordelijken bleef bij die vaak wat kleinzielige clubs de boventoon voeren. Ook binnen het CDA zelf gingen stemmen op die duidelijk maakten dat de diverse bloedgroepen van de partij elkaar minder begonnen te verdragen. Toch stemde een overgrote meerderheid voor de gedoogconstructie. Al bleef de minderheid zich daarna luidkeels roeren. Een fenomeen dat we ook zagen bij de andere frustro-politici. En dan kom je bij de kern van de zaak. Erger nog dan alles wat de stroming van Wilders wellicht heeft gedaan om het beleid van het kabinet Rutte naar rechts te trekken (of soms naar links…) waren de asociale maatregelen die de combinatie VVD/CDA op sociaaleconomisch gebied te berde bracht. Daar gingen de meeste critici aan voorbij. Die keken slechts naar de omgang met uitgeprocedeerde of onder valse voorwendselen hier verblijvende asielzoekers. Uiterlijk vertoon om aan te tonen dat volgens hen de PVV de dienst uitmaakte in plaats van de liberale en zeer ambitieuze minister-president. Toen Wilders het akkoord dat voorlag onlangs niet meer zag zitten en de stekker uit het gedoogkabinet trok zag je bij het CDA een zucht van opluchting. Maar men vergat dat men wel twee jaar medeverantwoordelijk was geweest voor een efficiënte regeringsmachine die vele miljarden bezuinigde door vooral de lasten van de burgers te verhogen. Je zou dan denken dat men bij semilinks zou jubelen, maar nee hoor, het kon altijd nog erger. Daarover schreef ik al eerder mijn verhalen rond het zgn. Lenteakkoord. Het CDA kiest nu tenminste democratisch een lijsttrekker voor de nieuwe verkiezingen. Maar liefst zes mensen uit de eigen gelederen. Drie daarvan deden mee aan het nu demissionaire kabinet, drie zijn nieuwkomers. Daarvan is er een, Mevrouw Mona Keijzer, die meteen aanspreekt omdat ze kennelijk iets heeft wat de andere kandidaten lijken te missen. Een ruggengraat. Zij ziet de dingen zoals ze zijn en niet zoals criticasters ze graag zouden willen zien. Het CDA heeft een klein kansje om deze verkiezingen nog boven de tien zetels uit te komen. Met een kandidate als deze goed communicerende dame. Die pragmatisch is, nog niet besmet met die vreselijke draaikonterij van de meeste Haagse politici, nog niet bereid is met modder naar anderen te gooien of zo maar partijen uit te sluiten. En wellicht kan uitleggen waarvoor het CDA nu eigenlijk anno 2012 staat. Kiest het CDA voor een andere kandidaat voorspel ik nu al dat het helemaal niks meer wordt met die partij. Want met de PvdA valt ook niet echt samen te werken en de weg naar SP en PVV heeft men zelf al afgesloten. Benieuwd hoe dat gaat straks….

15 reacties

Opgeslagen onder Politieke mening

De roepende minderheid…

Toch nog maar een keertje extra schrijven over de actuele politieke situatie in ons landje. Want de ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op en de verkiezingscampagne is nu al losgebarsten. Zelfs nu het gros van de dames en heren Haagse leeghoofdige kakelaars vakantie viert zorgen de door hen gedomineerde media wel dat we niet verstoken raken van de jubeltonen over het Kunduzakkoord en de gehoopte linkse kansen op regeringsverantwoordelijkheid. De minderheid lijkt te regeren in ons land.,Waar deze zelfde club partijen de vorige maal toch volkomen de mist in ging. Het was de liberale VVD die volgens de wens van de kiezers de grootste werd, de PVV volgde op de voet. Nederland had genoeg van gedogen, en wegkijken van de problemen in eigen land. De wereld stond economisch gezien in de brand, de schuld lag bij de al te woekerende bankiers, maar Nederland koos bewust niet voor links. Althans niet in meerderheid. Toen ook nog bleek dat poppenspeler Samson zijn eigen Jan Klaassen; Job Cohen, met het verkeerde script op weg stuurde en die ex-stadsbestuurder daardoor niet de zo begeerde rol van premier mocht spelen maar werd afgeserveerd door slim onderhandelen van Mark Rutte, waren de rapen gaar. VVD en CDA gingen met steun van de PVV aan de slag. En de PVV staat voor de linkse kerk voor ongeveer alles wat in hun ogen verkeerd is, duivelse lieden die het de nieuwe Nederlanders vast heel lastig zouden maken. Het ging toch nog een tijdje goed. Maar de linkse minderheid beukte op het bastion van de regering met alle al dan niet geoorloofde maar wel beschikbare middelen. Er was een steeds grotere economische wereldcrisis aan het ontstaan, maar de minderheid wist via de volkomen door hen gedomineerde media alsnog de poorten van het Catshuis te kraken. Zeker toen bleek dat PVV-leider Wilders niets zag in de asociaal harde maatregelen van Rutte en consorten. In plaats van begrip voor zijn besluit kreeg hij hoon over zich heen. Want hij was ‘onbetrouwbaar’ gebleken. Vooral semilinkse politici en de zgn. progressieve minderheid binnen het CDA verwijten de PVV dit nu. Terwijl vorige kabinetten om dezelfde redenen ook struikelden. Was het niet Bos met zijn PvdA die het vorige kabinet, dat van Balkenende, lieten vallen? Toen was Bos onbetrouwbaar, nu is het Wilders. De semilinksen (echt links blijkt uiterst wijs als het gaat om de mond dichthouden op het juiste moment) kraaiden de victorie. De peilingen lieten zien dat er een miniem kansje was dat men alsnog……Het ultieme idee van een soort roze-groen akkoord ligt op de loer. Met dictators en milieufanaten vechtend om de beste plekken in een mogelijk nieuw kabinet. Waarmee de minderheid de meerderheid haar wil kan opleggen. Met steun van de media, en met inachtneming van de wensen van jonge lieden die vinden dat de naoorlogse generatie nu al lang genoeg geregeerd heeft en het tijd is voor een nieuw Nederland. Een waarin godsdienst weer een belangrijke plek krijgt en respect voor de ander vooral eenzijdig wordt gevraagd. Jammer dat de meerderheid daar weinig heil in ziet. Is die meerderheid verstandig kiest het straks voor die partijen die staan voor echt fatsoen, voor solidariteit, voor respect geven aan hen die dat zelf ook echt verdienen. Lapzwansen, kakelaars, dogmatici, haatzaaiers, vrouwenrechtenvertrappers, wibocri’s en leden van de maffia verdienen dat recht niet. Ook als ze denken dat de wereld er beter van wordt als er geen mensen meer in wonen met een afwijkende mening. Opmerkelijk dat die minderheid van het progressieve midden toch nooit slaagt in dat ultieme streven. Zou het wellicht komen omdat men die meerderheid vrijwel constant en al decennia lang negeert??? En de uitslag van de volgende verkiezingen dus nu al te voorspellen?

12 reacties

Opgeslagen onder Politieke mening