Tagarchief: dictatuur

Joodse historie

WP_002816Het bestaat al een behoorlijk lange tijd en wij wandelen er al even lang aan voorbij. Het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Vlakbij het befaamde Waterlooplein en gecombineerd met de Oude Synagoge aan het J.D. Meyerplein. We hebben een Museumjaarkaart en meenden op die wat gurige septemberdag onlangs dat we nu toch eens moesten zien hoe het zit met de Joodse historie in ons land. Een uiterste correcte ontvangst door betrokken medewerkers was ons deel, net als twee van de meest fraaie toegangskaarten die we ooit uit een museale printer zagen rollen. Allemaal verschillend van elkaar en voorzien van een afdruk met een binnen te bekijken onderwerp. Het joodse volk ligt qua jaartelling een jaar of vijfduizend voor 0p ons niet-joodse mensen die de christelijke jaartelling volgen. Dat doen joden niet, want die zien Jezus als een soort profeet, maar niet als de beloofde Messias. Dat heeft dit volk al die eeuwen lang tussen de zgn. dood van Jezus en nu parten gespeeld. Voor mij was het toch wel indrukwekkend om te zien hoe lang dit volk wordt opgejaagd en uitgemoord. Daarvan was Hitler met zijn Nazi-doctrine een ultieme vorm van het kwaad, maar voor hem deden Otomanen, Russen, Polen, Spanjaarden en zelfs Fransen ook een aardig duit in het vervolgingszakje.

WP_002817Kijk je dan naar ons altijd als liberaal betitelde land zie je dat de twee grote stromingen van het jodendom die ons bereikten vanuit Oost- en Zuid-Europa ook in Nederland al eens onderwerp waren van een proces van aanduiding en vervolging. Echte burgerrechten lagen soms best ingewikkeld voor deze groep die ofwel in grote armoede leefde, dan wel de rijkdom van het land hielp verwerven. En met die rijkdom ook een vorm van erkenning verwierf. Opmerkelijk was ook het feit dat joodse mensen tot de tweede wereldoorlog geen burgemeester konden worden in Amsterdam. Wel wethouder. Na de oorlog is dat overigens wel toegestaan en zag je ook direct dat dit zijn effecten niet miste. Opvallend bij het bezochte museum is de grote terughoudendheid waarmee men berichtte over de tweede wereldoorlog. Het lijden van het joodse volk wordt weliswaar uit de doeken gedaan, maar nergens al te zwaar. Zwaar is wel een fototentoonstelling in een van de kelders van het gebouw waar men laat zien hoe het toegaat bij Chassidische joden in Antwerpen. Vrouw zijn is ook daar geen pretje. Een erg fraaie foto-expositie rond een bekende fotograaf als extraatje was ook niet te versmaden, al was het maar om de mooie oude straatbeelden uit Amsterdam.

WP_002814Wie ook maar enigermate geinteresseerd is in het het onderwerp moet dit Amsterdamse museum toch eens op zijn/haar lijstje zetten. Al was het maar om iets te snappen van de rol die de joodse bevolking in onze samenleving altijd heeft gespeeld. Om daarmee ook te snappen wat Amsterdam mede maakte tot wat het nu is. Ik was er van onder de indruk in ieder geval.  Daarna liepen we buiten, over het Waterlooplein en keken nog eens goed om ons heen. Alles is hier veranderd, niets lijkt meer op vroeger. Toen de joodse kooplieden hier nog hun negotie aanprezen en je nog van alles en de meest krankzinnige zaken kon kopen hier. Dat hart is uit de stad weggesneden. En wat er voor in de plaats kwam, maakt op mij veel minder indruk.

Advertenties

5 reacties

Opgeslagen onder Algemeen, Historische mening, Persoonlijke mening

Egyptisch dilemma

Egypt 4Grote kans dat als je dit blog leest de situatie alweer anders is dan op het moment dat ik dit verhaal optekende in WordPress. Vooraf schrijven heeft altijd een zeker risico in zich, maar omdat ik even weg moest voor een gepland minitripje was het handiger om dat schrijven alsnog vooruit te doen. Mijn verhaal gaat dit keer over het door geweld en anarchie gekwelde Egypte. Een paar jaar geleden nog een stabiele factor in het Midden-Oosten. Zo stabiel, in feite was het een dictatuur, dat de Amerikanen en Israëli’s er steun zochten en vonden in hun strijd tegen de meer extremistische regimes in die hoek. Nog niet zo heel lang geleden ging het mis. Alleenheerser Mubarak werd na heftige protesten uit zijn volk afgezet, er kwamen zogeheten ‘democratische’ verkiezingen die ‘nipt’ werden gewonnen door een tot dan verboden partij, die van de Moslim Broeders. Voor die stroming was door de echte analisten al gewaarschuwd. Immers, de Broeders zijn familie van Hamas, en hebben een agenda die veel lijkt op die van het vreselijke regime in Teheran.

Egypt 2De heer Morsi kwam aan het bewind. Wat ooit begon als een Arabische Lentebries bevroor door zijn megalomane denkwijze om van Egypte een streng Islamitische staat te maken. Eerste slachtoffers als altijd, vrouwen, Kopten, Christenen, Joden en anders denkenden. Binnen een jaar waren de media al in handen van de Broeders en werd de democratische wens van een jongere (internet)generatie in de kiem gesmoord. Tot…..het volk wederom in protest kwam en de bekende pleinen van Cairo bezette. Dat duurde even, daarna rukte het Egyptische leger op en sloeg de eveneens gehouden betogingen van pro-Morsi-aanhangers uit elkaar en zette deze in onze democratische ogen volkomen foute nieuwe president af. Dat weer wekte woede van diens aanhangers, immers, de droom van een Barbaarse staat die terug zou keren naar de middeleeuwen vond geen doorgang.

Egypt 3Het werden bloedige dagen en het leger ging zelfs zo ver dat het overwoog (en wellicht nu al besloten heeft) om de Morsi-Broeders weer tot een verboden stroming te maken. Verboden omdat leden van die groep met wapens het vuur openden op politie en leger, maar ook op tegenstanders. Van onschuldige burgers die vreedzaam protesteerden voor de democratie was dus geen sprake. Opvallend was de afkeur vanuit het westen. Foei toch legerleiding, schieten op onschuldigen, dat doe je niet en die arme Morsi, toch ‘democratisch’ gekozen….. Jaja, beetje selectief  in het denken. Ook de Nederlandse regering maakt zich politiek correct druk. Wat men in de anderhalf jaar regeren door Morsi niet deed. Nee, toen boekte men zelfs ongecontroleerd steungelden over. Je vraagt je af of het gezonde verstand nog wel regeert in Haagse kringen. Het is intriest wat er in Egypte en de landen daar omheen allemaal plaatsvindt.

Egypt1Maar je moet wel blind zijn wil je er niet een groot complot in zien van geloofsgekke extremisten om de werelddominantie voor dat geloof en bijbehorende cultuur, op elke wijze mogelijk uit te venten. Een heel gevaarlijke ontwikkeling. Laten we blij zijn dat er af en toe nog tegenkrachten bestaan. Zodat een land niet alleen het terrein is of wordt van extreme krachten, maar dat ook de anderen nog een kans krijgen om in dat land, wat ook het hunne is,  vreedzaam te leven. Ik ben niet voor al dat geweld, maar dan moet het ook niet eenzijdigheid in denken tot gevolg hebben. Vooralsnog heb ik het idee dat het merendeel van de Egyptenaren beter af is met de interim-regering die met steun van het leger aantrad. Zeker de vrouwen zijn dat, en dat is nog altijd de helft van iedere samenleving. Gelukkig wel!

15 reacties

Opgeslagen onder Historische mening, Politieke mening

Mijn rol als meninggever…

Compliment - 2‘Pa’ zei zoonlief onlangs tegen me op bijna barse toon, ‘je moet je niet zo kwaad maken om die politiek of religie. Op jouw leeftijd moet je gewoon van het leven genieten. Je kunt het, jullie hebben de middelen, doe dat dan en laat die politieke onderwerpen gewoon los’. Hoe goed bedoeld zijn advies ook was, ik laat de meer persoonlijke toevoegingen die me niet welgevallig zijn in dit kader……maar even weg, een echte meninggever geeft niet toe op dit punt. Het waarom ligt besloten in de oorzaken. Nederland is veranderd. En naar mijn idee niet helemaal ten goede. Maatschappelijke problemen maken dat bepaalde groepen niet kunnen of willen integreren, de zorg wordt al maar duurder, ondanks de toezegging ooit van een VVD-minister, dat een overdracht aan de particuliere sector zoveel goedkoper zou zijn. Je hebt partijen die al hun eigen principes verloochenden maar zich consequent opwerpen als de ridders van de pseudolinkse kousenband.

Onweer 2 4788864445_11591cd1c3Om het nog erger te maken, wie mij kan uitleggen waar sommige stromingen tegenwoordig voor staan mag het nu zeggen. Want een partij die voor de arbeiders zegt op te komen is eigenlijk meer met zichzelf en het establishment bezig dan met het bereiken van duidelijkheid voor de vroegere eigen achterban. De invloed van oude en nieuwe geloven was tanend, en dat was een zegen voor de moderne maatschappij, maar het tij is gekeerd en er zijn er bij die terug willen naar de dagen van de donkerste middeleeuwen. Het onderwijs blijkt doorspekt met indoctrinatie, maar ook van corruptie en misdaad. Eindexamens worden gestolen, doorverkocht en zo levert men mensen af die in de statistieken tellen als succesvolle voorbeelden voor mensen uit die etnische achterhoek. Onderwijzers controleren de uitkomsten van die examens overigens ook in normale situaties al niet voldoende, zo bleek uit onderzoek onlangs.

School - 1Men is er kennelijk te pervers of te lui voor en de statistieken voor succesvol onderwijs bij de eigen scholen tellen meer dan wat men aan leerlingen aflevert in de maatschappij. Geen wonder dat een deel van de jeugd niet meer weet dat 1 en 1 toch echt twee is en dat je respect moet verdienen en niet op voorhand krijgt uitgereikt op je 14e verjaardag. De media zijn naar mijn mening doorspekt met meningen die mij persoonlijk niet welgevallig zijn. Zo kan ik me echt rot ergeren aan die lui die het rond die ‘Arabische Lentes’ allemaal zo goed wisten, maar die je nu niet meer hoort. Ook niet over de dictatuur in het ooit zo liberale Turkije. Men zwijgt, en wie zwijgt stemt toe. Een in mijn ogen abjecte houding die je vooral tegenkomt bij mensen die het hun morele plicht vinden alles onder het tapijt te schuiven dat in multicultiland mis gaat of gevoelig ligt bij sommige extremisten. En dat is best veel. Tuurlijk zijn er ook lichtpuntjes….maar die zouden hier beschreven een half blogje beslaan. En zolang die zaken uit evenwicht zijn blijf ik mijn mening geven hier. Of je het wilt of niet. Want er is dringend behoefte aan een ope en eerlijk tegenwicht naar mijn idee. Waarbij mij, net als alle afwijkende meninggevers die ook hier wel eens voorbij kwamen, enige vooringenomenheid niet vreemd is. Menselijk toch?

16 reacties

Opgeslagen onder Culturele mening, Persoonlijke mening

Directe hulp of steun aan een Barbaars regime?

Laten we wel zijn, ook ik vind dat je mensen die het echt slecht hebben moet helpen. Graag direct, en vanuit het perspectief dat je hand op houden alleen niet voldoende is om een betere toekomst op te bouwen. Dus ontwikkelingsgelden voor de echt hulp behoevenden moeten we blijven geven. Strikt gecontroleerd, juist uitgevoerd op de plek waar het geld nodig is. Zoals het voorheen ging bleek het niet goed te gaan. Geld overmaken naar een of andere zusterclub van een bij ons wellicht als respectabel bekend staande organisatie lijkt logisch, is het vaak niet. Veel van die clubs gebruiken het geld helemaal niet voor het doel waarvoor het beschikbaar wordt gesteld. Echte verantwoording wordt niet afgelegd. Daarbij wordt een ramp en de gevolgen daarvan nog wel eens overdreven en komt er zoveel geld vrij dat men tot in lengte van jaren vooruit kan. Denk maar eens aan het hulpgeld dat beschikbaar kwam na de tsunami die Azië een paar jaar geleden trof. De gezamenlijke hulporganisaties hadden zoveel geld ter beschikking dat men het maar voor andere doeleinden aanwendde dan het oorspronkelijke. De nood werd goed gelenigd door extra geld dat wij burgers met zijn alleen opbrachten. Waarvan voor een deel de meer dan riante vergoedingen worden betaald die de topmanagers en aangestelde voorzitters van dit soort clubs krijgen. Ik heb ooit een lijstje voorbij zien trekken en heb dat ook geplaatst op een van de vroegere blogs, waaruit bleek hoe onbeschaamd men zichzelf van een salaris voorziet bij die clubs. Als men dat hier al doet, hoe wil je het dan in landen zonder echt goede politieke controle of infrastructuur vermijden? En dus zie je dat ontwikkelingshulp en daarbij behorende (hulp) organisaties qua middelen worden ingezet voor heel bijzondere zaken, zelden voor dat waarop het volk der kansarmen hoopt. Het maakt dat ik zelf cynisch ben over die hulp, weinig zie in zo maar storten, en helemaal niet als een of andere regeringspief in zo’n veraf gelegen land zich daarbij verrijkt met een mooie zakenjet of verlengde of gepantserde Mercedes. Maar hulp aan armen moet natuurlijk, een beter bestaan ook, vrouweneducatie is noodzaak en besnijden van diezelfde vrouwen vanuit een of andere Barbaarse rite of geloof moet uitgebannen. Daar mag van mij veel geld aan worden besteed. Maar verder? Wie het beter weet mag het zeggen. Zo democratische ben ik dan ook wel weer…..

18 reacties

Opgeslagen onder Politieke mening