Categorie archief: Godsdienstmening

Sprookjesachtige Kerst

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEen Rooms-Katholieke opleiding heeft zo zijn voor- en nadelen. Dat is  me in de loop van mijn leven wel duidelijk geworden. Veel katholieken uit die vroegere periode hebben op enig moment gekozen om hun geloof even terzijde te leggen en om welke reden dan ook zonder al die opgelegde poespas verder te leven. Zo verging het mij ook. Samen met mijn indertijd zeer rebelse oudere broer besloten we om de verplichte zondagse kerkgang slechts voor de optiek in te vullen, maar intussen genoten we van de vrijheid en trokken door de omliggende straten van de toen enorme kathedraal in onze woonbuurt. Intussen wel zorgvuldig vermijdend dat we zouden worden opgemerkt door even katholieke buren onder de gelovigen. Op mijn 14e was het met dat kerkbezoek echt over en uit.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIk ging niet meer. Klaar! Had dat met het geloof zelf te maken? Ik denk het niet, het was meer alles wat je moest (laten)wat me weerhield om nog langer actief deel te nemen. De twijfel aan dat geloof kwam later. Lees een paar boeken over de oorsprong van al die geloven en je komt er al snel achter dat je in feite leefde of leeft in een sprookje als je actief achter de leer van Jaweh, Jezus of Allah aanloopt. Je wilt geloven in een eeuwig leven en neemt alles wat je daarvoor moet doen of laten op de koop toe. De meeste predikers van die geloven kwamen trouwens in bloedhete woestijnen tot hun predikingen, voorspellingen of uitgiften van wetten. En dat zou te denken moeten geven beste mensen. Maar in feite gaat het bij vrijwel al die geloofsstromingen om uiteindelijk over uit te oefenen macht.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMacht over mensen, en zeker ook over het denken van al die mensen. Goed, kwaad, armoede of rijkdom, men wil maar blijven controleren wat je doet. Dat is uiteraard met de nodige logica wel te pareren, maar bij sommige lieden zit dat geloof in iets hogers er zo in geramd dat ze niet van hun stuk te krijgen zijn. Met geen olifant of bulldozer! Onwrikbaar in het besef dat ‘nu en hier’ eigenlijk nauwelijks een rol speelt. ‘Later’ is veel belangrijker voor hen. Het is ze gegund hoor, als ik er maar geen last van heb. Overigens heb ik nog wel goede herinneringen aan de vele verhalen die men op de toenmalige katholieke scholen vertelde over Kerst en de andere christelijke feestdagen. Prachtig geïllustreerd vaak en bij dat aanschouwen van een tweetal mensen die in een stal tussen de dieren en herders een kindje ter wereld moeten brengen, nog warm makend ook. Maar ik herinner me dat ik van andere sprookjes soms ook dat zelfde gevoel kreeg. Indoctrinatie is al die geloven niet vreemd. En als het daarover gaat, bedenk maar eens hoe kinderen in totalitaire landen van jongs af aan al worden voorbereid op een leven in het later. Hun leider dienend, trouw aan het systeem. Heb je geen geloof voor nodig. Wel slimme strategen.

Amsterdam, kerk, Bloemgracht 060910In die zin leven wij in het paradijs. Nu al! Met kerstmis denken we vooral aan bomen, verlichting en een dikke man met een rood pak die door de lucht vliegt. Maar of we daarin geloven? En toch, is die gedachte op zich nu zo veel vreemder als de kern van het kerstverhaal? Een beetje kritisch zijn mag hoor. Maar ja, ik ben ook geen echte gelovige meer. Al vind ik de spiritualiteit van die geloven dan wel weer mooi. Hoe dan ook, heel plezierige Kerstdagen toegewenst!

Advertenties

18 reacties

Opgeslagen onder Godsdienstmening

Vrijheid, respect en lange tenen…

Lange tenen column Scan10534Die vrijheid van meningsuiting die mij zo dierbaar is werkt in 90% van alle gevallen prima. Zo leidt het ook nogal eens tot fikse discussies. Facebook, zo lijkt het, nam daarbij de rol over van dit blog waar voorheen nogal eens vroegere voor- en tegenstanders van een stelling elkaar belaagden met argumenten. Er zijn nu eenmaal onderwerpen waar mensen het niet over eens zijn. Neem voetballen, de politiek of het geloof. Extreme standpunten en die vanuit het midden komen dan bij elkaar, vaak met uiterst goede of dito slechte onderbouwing van de ingenomen mening. Dat je persoonlijk een hekel hebt aan een mens of stroming wil nog niet zeggen dat je daarmee het gelijk meteen aan jouw zijde hebt. Maar is dat voor de andere kant dan wel zo? Nee! Ook al claimt men nog zo sterk dat wat men daar beweert de enige waarheid is, er zijn tientallen redenen om daaraan meteen te twijfelen. Wil ook zeggen dat je elkaar dan wel met respect mag behandelen. Immers, op inhoud discussiëren vraagt niveau, waardigheid, kennis en ervaring. Wie persoonlijk wordt snapt de kern van die vrijheid van meningsuiting niet. Wie grof wordt heeft het nakijken en/of wordt geëxcommuniceerd.

Toch blijkt dat er door o.a. mensen vanuit de islam enorm wantrouwend wordt gekeken naar criticasters. Waag het niet om op dezelfde kritische wijze als je wel kunt bij het christelijke of joodse geloof je afwijkende meningen te poneren rond de leer van Mohammed. Binnen de kortste keren heb je dan op erg lange tenen getrapt en krijg je met bedreigingen van doen.

moeder_met_kind_in_boerka_Volgens mij geeft dat meteen aan wat er mis is in de ontwikkelingen die dat geloof momenteel nog moet meemaken. Liberaal denkt men meestal niet, dreigen en zelfs echt inzetten met/van geweld zijn aan de orde van de dag en dat is een treurige ontwikkeling. Lees het hierbij geplaatste verhaal uit de Metro van 24 september jl.  nog maar eens. Je krijgt er de kriebels van. En wij staan het allemaal toe, omdat we menen dat respect ook doodknuffelen inhoudt en dat wij ons moeten inhouden om anderen ruimte te geven zich te uiten. Terwijl we er niet voor schromen om enorm uit te halen naar de Paus of de wonderlijke regels binnen de SGP. Omdat we weten dat die stromingen al door het gewelddadige denken heen zijn gegroeid. En we met die nieuwelingen moeten uitkijken. Maar mensen, hoe meer stappen je terug zet, al dan niet uit respect, hoe groter de kans dat die vrijheid van meningsuiting straks compleet is ingeperkt. Wie dat niet gelooft moet toch eens gaan kijken in de landen die we maar even als bron zien voor dit geloof. Hoezo vrijheid? Waakzaamheid lijkt mij in dat geval geboden. En als je het niet met me eens bent mag je er zonder kans op dreiging van mijn kant op reageren hoor……

17 reacties

Opgeslagen onder Godsdienstmening

Afwijkende genen

CarnavalStel, je kijkt als 12-jarige in de spiegel en je constateert dat je blond haar hebt en blauwe ogen. Iedereen om je heen heeft zwart haar en bruine ogen. Je bent een buitenbeentje en zo voel je je ook. Je bent nog steeds dezelfde persoon, maar die uiterlijkheden zorgen toch voor ophef. Want nu je zelf hebt ontdekt dat je afwijkend bent als mens, zien anderen dat ook ineens. Ze beginnen je te pesten, je wordt nageroepen, en als je wat ouder bent wordt je zelfs in elkaar geslagen.

27-1056478173MJe zoekt en vindt steun bij soortgelijke mensen. Krijgt verkering met een meisje dat ook blond haar heeft en blauwe ogen. Als paar zijn jullie dolgelukkig, maar van de zwartharige omgeving mag dit niet zo maar. Je dient je aan te passen. Dus een haarverfbehandeling nemen of een oogtransfusie. Mensen met blauwe ogen en blond haar zijn paria’s in de maatschappij en de kerkgenootschappen richten alle pijlen op hen die duivels bloed in de aderen hebben stromen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe Paus gaat zelfs zo ver dat hij blauwe ogen en blond haar nog wel acceptabel vindt omdat God nu eenmaal de mens heeft geschapen naar zijn evenbeeld en niet keek naar dit soort uiterlijke kenmerken, maar verkering, verloofd zijn of trouwen met soortgenoten is er niet bij. Seks met je geliefde uiteraard ook niet. Anders ga je in de kerkelijke en maatschappelijke ban! Onzinnig verhaal natuurlijk, want blond haar en blauwe ogen zijn nog steeds dominant in het oorspronkelijke Nederland, al zijn er ook donkerharigen in het zuiden van ons land en roodharigen in het noorden.

Canal Pride Amsterdam 040807 025Nee, wij Nederlanders maken geen onderscheid op huidskleur, oog- of haarkleur. Dat doen we slechts op basis van seksuele voorkeuren of als je een geloof hebt dat minder senang is dan een bepaalde groep lieden welgevallig is. En dus zorgen die stromingen voor afkeur van die geaardheid en maken de kerken er een heilig huisje van. Alsof die mensen zelf hebben gekozen voor die seksuele voorkeuren.

Adam en Eva - 3Mensen zijn mensen, en als de schepping zo perfect in elkaar zat waren deze ‘afwijkingen’ nooit in de genen geslopen toch? Maar zo bekijken we dit niet als geloofsgenoten. We wijzen af, veroordelen, plagen, pesten, mishandelen, vermoorden desnoods. Terwijl geloven een keuze is en geaardheid niet. Toch eens over nadenken wellicht? Want in ons land is iedereen gelijk. En mag iedereen zeggen wat hij wil. Ook als het soms even niet zo past bij dat geloof van jou. Mag ik hen uitnodigen die vrij van zonden zijn om de eerste reactionele stenen te werpen??? Dank u!

13 reacties

Opgeslagen onder Culturele mening, Godsdienstmening, Historische mening

Naastenliefde

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVrijheid van godsdienst. Het moet kunnen. Maar het moet niet moeten! Dwang is altijd verkeerd. Als we dan al iets uit onze eigen geschiedenis als men zouden kunnen leren dan toch wel dat dwang niet werkt en zeker niet als die wordt uitgeoefend op hen die geen behoefte voelen zich aan te sluiten bij een of andere stroming die niet meer is dan geloven in iets dat onbewijsbaar zou bestaan. Onlangs werd een Duits echtpaar uit de ouderlijke macht ontzet. De echtelieden leefden in lompen, gemaakt van natuurlijke materialen, in een op instorten staand huis. Ze geloofden in een andere wereld. Waarin niets goed was dat door industrie of door mensen gemaakte materialen werd aangeboden. Hun kinderen, want als je niet gelooft in condooms of pillen gebruik je die ook niet, leefden onder dwang van hun ouders in een wereld zonder onderwijs, speelgoed en snoep. Alsof ze terug waren gezet naar de middeleeuwen. Nadat de diverse overheden tevergeefs hadden getracht iets te doen ter verbetering van de situatie van deze kinderen werd op enig moment besloten de kinderen te redden van hun eigen ondergang en op te nemen in een pleeggezin. Daar moesten ze weer terug gebracht naar de meer normale wereld om hen heen. De ouders bleven in hun huis wonen en doen wat ze voordien deden, geloven in hun eigen religie. Bijzonder? Nee, want er zijn nogal wat lieden die menen dat op basis van het voor hen geschreven heilige boek alles moet wijken wat ‘werelds’ is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZelfs oude traditionele stromingen blinken soms uit in egoïsme. Immers, ik kan niet anders dan constateren dat je niet meer bent dan een wrede egoïst als je jouw eigen kroost bescherming onthoudt tegen akelige ziekten als polio, mazelen of rode hond. Laten we wel zijn, je mag van mij vertrouwen op iets hogers, maar doe dit dan vooral zelf, laat kinderen opgroeien in een omgeving die hen beschermt. Het is iets te simpel om uit te gaan van de wil van het hogere als zo’n kind doodziek wordt. De polio-epidemie in de jaren zestig van de vorige eeuw staat me nog altijd bij. Niet ingeënte kinderen kregen die vreselijke ziekte en waren voor hun leven getekend. Omdat ouders bleven volharden in iets wat in een boek stond geschreven dat ruim 2000 jaar geleden zijn oorsprong heeft. Alles wat daarna in medische handleidingen werd opgetekend door eveneens uiterst wijze mensen ter zijde schuivend. Egoïsme dus! En ik vrees voor hen die hun kinderen dit aandoen op deze aarde. Net zoals de verminkers, de onderdrukkers, of hersenspoelers. ALS er al een god bestaat rekent hij juist met die lui af, reken daar maar op. Was het niet Jezus die ooit riep tegen het volk van Israel, dat de kinderen tot hem mochten komen? Dan bedoelde hij vast niet door hun ouders doodziek gemaakte exemplaren. God is liefde toch? Laat dat dan als gelovige ouders eens blijken en geef kinderen tenminste wat je zelf wellicht ontbeerde! Dat is pas een daad van naastenliefde!

6 reacties

Opgeslagen onder Culturele mening, Godsdienstmening

Uniforme scholing noodzakelijk…

Amsterdamse beelden 041007 001Ik denk dat je in dit land geen groter tegenstander van ‘bijzonder onderwijs’ zult vinden dan deze meninggever. Zelf opgevoed in streng katholieke kring weet ik dat de geloofsgebonden opleidingen slechts een doel dienen; de leerlingen indoctrineren en omvormen tot niet twijfelende robots. De rest van het onderwijspakket is van minder belang. Niet dat dit in mijn jeugdjaren zo toeging hoor, je diende overal voldoendes voor te halen en dat waren geen zesjes. Voor minder dan een cijfer 7 deed men het niet en men stampte het er zes dagen per week stevig in. Zes dagen ja, want de katholieken gaven ook op zaterdagochtend nog les. Maar men vergat niet dat naast het wereldse de leer van de ‘enige echte kerk’ ook moest worden overgebracht en daaraan besteedde men best veel lesuren. Terwijl je ook al werd geacht om ter kerke te gaan, liefst nuchter i.v.m. de communie en dan kon je meteen al je zonden even opbiechten. Waar je door het vroege uur en de lege maag al zat te tollen van ellende.

Uniform 3Bij de katholieken is veel ten goede veranderd op dit punt, maar er zijn  nog voldoende richtingen waar men het woord van de desbetreffende ‘Heer’ er nog steeds met donder en geweld in blijft stampen. Omdat men de aanwas van nieuwe strijders voor die geloven nu eenmaal ziet als een door god zelf opgelegde taak. Jammer dan dat men als leerling later niets snapt van de Nederlandse taal of rekenen, de weg moet vinden met al dan niet tweedehands verkregen TomToms, als men maar weet dat er maar een weg is naar boven…… Heel sterk naar het woord van de heer luisteren.

Uniform 1Nu is voor mij wel duidelijk dat bij geen van die stromingen ook maar iemand echt met de eigen heer gesproken heeft.  Die claims komen meestal van in de woestijnen uit het Midden-Oosten door hitte en dorst geteisterde profeten die na een paar weken in die condities elk braambos voor waarheid aanschouwden. Maar we geven het nu al vele eeuwen lang met veel plezier door. Ook al zijn de wetenschappelijke bewijzen voor het niet bestaan van een god als traditioneel schepper intussen huizenhoog opgestapeld. Dus dient dat speciale onderwijs van die geloofsstromingen een ander doel. Niets anders dan uitoefening van macht. En bij kinderen is dat een fluitje van een cent. Wie niet snapt hoe dat werkt moet eens kijken naar hen die opgroeiden in landen als de DDR of Sovjet-Unie. Noord-Korea is nog zo’n fraai voorbeeld. Gehersenspoelde massa’s die meenden dat de Partij het altijd bij het rechte eind had of heeft. Werkte op dezelfde manier. Beangstigend effectief.

Ontdekkingsreis - 2Na de recente bewijzen dat islamitische scholen er op veel terreinen een potje van maken, maar wel meiden gedwongen meenemen naar Mekka op kosten van de belastingbetaler, pleit ik nog maar eens voor opheffen van al die scholen. Weg er mee, en dan over op gewoon openbaar onderwijs. Alle kinderen gelijk behandelen, zelfde informatie, uniformen, geen onderscheid. Het komt de maatschappij ten goede en zeker de integratie. Let maar op. Maar ik vrees dat de politieke wil mankeert. We zouden eens stigmatiserend bezig kunnen zijn……

15 reacties

Opgeslagen onder Culturele mening, Godsdienstmening

Pinksterwijsheid

Pinksteren 220px-Pinksteren_Giotto_PaduaJe zou het niet zeggen als je in de wereld om ons heen een beetje rond kijkt, maar dit weekend vieren we het feit dat binnen het christendom wijsheid werd uitgestort over een aantal apostelen van de mytische figuur Jezus. Die wijsheid bracht hen o.a. meertaligheid en vermoedelijk ook een hoop meer begrip voor hen die ‘de juiste taal niet spraken’ of niet wilden geloven in dat wat de figuur Jezus had willen zeggen en doen voor zijn volgelingen. Die gegeven wijsheid, binnen het katholieke geloof uitgegeven door de derde godsfiguur, ‘de Heilige Geest’, werd door de meeste apostelen vooral gebruikt om het geloof in Jezus en zijn goddelijke leer te verspreiden. Niet altijd met succes, want de taal spreken is nog iets anders dan begrepen worden door anderen. Sommige van die lui eindigden vrij akelig. Zo’n 2000 jaar geleden wist men ook al raad met anders denkenden. Vergis je niet, veel van de volkeren rondom het Midden-Oosten hadden zo hun eigen gedachten over wat goddelijk was, en zochten het meer in bomen, hemellichamen of goden die af en toe als mens deelnamen aan bacchanalen zonder weerga.

Pinksteren - kruisEn dan komt daar zo’n figuur uit dat zgn. ‘heilige land’ voorbij en die predikt dan zondevrij leven en ook nog zonder vleselijke lusten. Soms snapte men die boodschap, in veel gevallen niet. Die gegeven wijsheid hielp daarbij niet. Inzicht kwam pas later en intussen weten we in onze streken al bijna niet beter meer of kennis is macht en macht zorgt meestal niet voor al te veel wijsheid. Veel bestuurders van land, provincie of stad zijn niet bepaald geraakt door een vurige tong uit de hemel. Ze menen wel dat ze worden geroepen door een hogere macht of dat het bestuurlijke functioneren hen met de paplepel is ingegeven, de praktijk bewijst het tegendeel. Wijsheid is niet iets dat automatisch ontstaat, je moet er iets voor doen. Principes zijn ook handig. Zoals die over socialistische zuiverheid, de zelf gekozen uitgangspunten of het vasthouden aan Bijbelse waarden. Wie al die principes omwille van de macht verkwanseld is door de Pinksterwijsheid niet aangeraakt en moet als principeloos maar machtsbelust door het leven. Veel van dit soort lieden kom je toch tegen in het kamp van de door mij zo verfoeide pseudolinksen, de namaakliberalen en de club van overtuigde kapitalisten die de gegeven macht verwarren met het ultieme gelijk. We kennen allemaal voorbeelden van mensen die hierin te kort schieten.

Pinksteren - Symbool 800 NorwayOm het over lieden uit al die geloofsstromingen maar niet eens te hebben, Die oreren het een, maar doen het ander. Persoonlijk belang of net even de andere kant op gekeken tijdens de vele pinkstervieringen en die neerdalende tongen gemist. Overigens, en dit ook ter geruststelling, ongeveer elk geloof heeft zo zijn eigen uitleg bij dat Pinksterfeest. De Joden vieren iets heel anders dan de katholieken, en de uitleg van de protestanten is wederom een andere dan die van het oergeloof uit Rome. Dat zich daar overigens kon nestelen met dank aan de Romeinse legers die het Jezusgeloof mee terug namen naar huis. Opvallend is ook wel dat uit de oude geschriften blijkt dat de meeste landen waar nu de Arabische winter heerst ooit zeer begaan waren met die predikers vol wijsheid en mededogen. Ze raakten buiten zichzelf van vreugde bij het aanhoren van die wijze boodschappen uit hun buurlandje. Jammer genoeg behielden ze die wijsheid niet toen de volgende reeks predikers langs kwam in die streken. Vele honderden jaren later. En nog steeds wil die wijsheid maar niet binnenkomen bij die lui. Omdat men meent dat wijsheid vanzelf komt, als door god zelf geschonken. Helaas, je moet daar echt iets voor doen. En het zou dus wijs zijn als men eindelijk zou snappen en accepteren wat verborgen zat in die boodschap van Pinksteren. Het zou de wereld een stuk veiliger of mooier maken. Ik wens u komende dagen veel van die bijpassende wijsheid toe!

9 reacties

Opgeslagen onder Godsdienstmening

Wijsheid komt met de jaren…

Paus 1Hoewel ik zelf niet zo veel meer op heb met het instituut Rooms-Katholieke kerk was ik toch blij verrast met de keuze voor de Argentijnse Paus Franciscus. Een man met een vrolijk gezicht, een volkomen andere aanpak en een neiging tot simplisme. Als er al kritiek doorklonk op zijn benoeming ging het vaak over zijn gevorderde leeftijd. ‘Waarom niet eens een paus van 35 of zo?’ was dan het argument. Alsof jong zijn automatisch kwaliteit met zich mee brengt. Ik geloof zelf toch wat meer in de stelling dat wijsheid als het goed is met de jaren komt. Als ik kijk naar hoe ik zelf was op die leeftijd van 35 zat ik toch heel anders in elkaar dan nu het geval is en stond ook volkomen anders in het leven. Ik meende, omwille van de carriereplanning, dat ik toe was aan de grootste uitdagingen en zette daar veel, zo niet alles, voor opzij.  Ik was uitermate goed in mijn vak, kon mijzelf goed verkopen en bleef de concurrentie van toen met veel actieve slimmigheid aardig de baas. Maar wist ik echt ‘alles’? Was ik de alleskunner voor wie ik me graag uitgaf? Veel later, we zijn dan een jaar of vijftien verder gevorderd in de tijd, werkte ik met soortgelijke figuren als ik toen zelf was samen. Had zelf intussen veel meer ervaring opgedaan, kreeg meer inzicht, en op bepaalde momenten wat meer rust bij het nemen van beslissingen. Die jonge gasten uit die tijd keken naar me en vonden dat uitermate vervelend. Immers, zij wisten alles beter, waren namelijk beter opgeleid, konden de dingen naar eigen zeggen sneller regelen en namen ook vlotter iets aan voor waar dan ik. Het leidde tot heel wat ‘interessante discussies’. Als ik nu praat met of kijk naar mensen van die leeftijd zie ik vele herkenbaars. Die zucht naar het gelijk, die snelheid van handelen, dat soms ongecontroleerde beslissen.

Loterij 3Ik ben zelf nog flink wat jonger dan die Paus, maar neig er wel naar te denken dat het goed is dat er nog een kurk op de fles miswijn zit die gemaakt is van het natuurproduct met die naam en niet een of andere kunststof plug. Die produceer je wellicht sneller, goedkoper en zo meer, hij is in de praktijk ook veel lastiger uit die flessenhals te verwijderen. Naar mijn idee moeten we dus maar even afwachten wat die oer-Jezuiet in Rome voor elkaar zal boksen. De man oogt vlot en menselijk, kijkt op zijn horloge als de procedures hem te langzaam gaan,  maar heeft in die paar dagen aan het Roomse roer al meer wijze woorden geuit dan zijn voorganger in al zijn dienstjaren.  Wijsheid, bevlogenheid, kennis, ervaring, het past allemaal bij deze nieuwe paus. Als hij in staat is een paar zaken aan te pakken die ook mij bij die kerk enorm tegenstaan krijgen we de kans om een instituut overeind te zetten die elke bedreiging uit welke kring ook kan weerstaan.

Paus 2Geloof als uitgangspunt voor normen en waarden, samenleving, naastenliefde en vrede. Onderschat het niet, ook al schreeuwen andere geloven luider van de daken dat ze expansie nastreven, de Katholieke kerk is nog steeds de grootste ter wereld. Alleen komen veel van die gelovigen niet meer in de bijbehorende kerkgebouwen. Weg dus met die vermolmde strukturen, die vrouwenafkeer, die rare meningen over Aids en condooms, en vooral de dubele moraal die voortkomt uit dat idiote celibaat. Laat die lui gewoon een partner zoeken, in de Anglicaanse kerk werkte dat prima, en doen waar ze goed in zijn. Voor al die wijzigingen heb je overzicht nodig, wijsheid en wellicht afstemming met de grote baas ergens in het heelal. Ik zou er voor pleiten. Met alle wijsheid die mijn leeftijd nu in zich heeft. En die kwam inderdaad met de jaren. Zij het alsnog met mate……(volgens anderen…). Want ik gedraag me vaak nog als een 35-jarige. U wilt me wat dit betreft wel in uw gebeden herdenken mag ik aannemen….

20 reacties

Opgeslagen onder Algemeen, Godsdienstmening